[Ebook] Khấu trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

tuyenanh93

New member
2 Tháng mười 2014
1
0
0
27
I. Khấu trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

Hội nghị đã giới thiệu có hệ thống về thực hiện chính sách thuế mới và lưu ý khi triển khai quyết toán thuế TNDN trong năm 2009 theo công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 như: phương pháp tính thuế; thu nhập tính thuế, chịu thuế; doanh thu tính thuế; chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập khác, miễn thuế; hướng dẫn xác định lỗ và chuyển lỗ; thuế suất; nộp thuế; thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản và một số nội dung cần lưu ý thêm khi quyết toán thuế. Ngoài việc hướng dẫn thiếu rõ ràng về ưu đãi, giảm trừ thuế, ngành thuế còn “hành” DN cả trong phần mềm quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN…. Để đạt được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của Cục Thuế, chỉ đạo chính quyền quận; sự phối hợp hiệu quả các ban ngành và chính quyền phường; sự quyết tâm phấn đấu cán bộ công chức Chi cục cùng với sự nỗ lực vượt khó khăn, thách thức của NNT ổn định, duy trì phát triển và đóng góp cho NSNN là yếu tố quyết định. Năm nào cũng phần mềm mới, chẳng hiểu để làm gì khi phần mềm mới không tạo thêm tiện ích cho người quyết toán?” Hiện hầu hết các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của năm 2011 đều được gửi đến các chi cục, cục thuế trong cả nước.

Cục thuế Hà Nội đã mở các điểm hỗ trợ quyết toán ngay từ những ngày đầu tháng 3. Hiện hầu hết các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của năm 2011 đều được gửi đến các chi cục, cục thuế trong cả nước. Năm nào cũng phần mềm mới, chẳng hiểu để làm gì khi phần mềm mới không tạo thêm tiện ích cho người quyết toán?” Hướng dẫn ưu đãi trước lệch sau Ngoài rắc rối với phần mềm quyết toán, nhiều DN còn vướng cả vào những ưu đãi về giãn thuế, việc xét nhóm DN. Hội nghị đã giới thiệu có hệ thống về thực hiện chính sách thuế mới và lưu ý khi triển khai quyết toán thuế TNDN trong năm 2009 theo công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 như: phương pháp tính thuế; thu nhập tính thuế, chịu thuế; doanh thu tính thuế; chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập khác, miễn thuế; hướng dẫn xác định lỗ và chuyển lỗ; thuế suất; nộp thuế; thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản và một số nội dung cần lưu ý thêm khi quyết toán thuế. Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những chi phí được giảm trừ thì cũng có những khoản chi phí không được giảm trừ khi tính thuế TNDN được quy định trong khoản 2, điều 6, Thông tư 123/2012/TT-BTC và được sửa đổi tại điều 9, Luật thuế TNDN, sửa đổi số 32/2013/QH13, các bạn kế toán lưu ý khi kê khai thuế.

II. Khấu trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

Năm 2013, Chi cục đã tổ chức nhiều lớp tập huấn đến các DN về chính sách thuế mới. Phần chi phụ cấp cho người đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Nhưng “rầu” không kém là việc quyết toán thuế TNCN. Chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách thuế, các TTHC thuế để NNT biết thực hiện. Năm trước có rắc rối của năm trước, năm sau có rắc rối của năm sau”, chị Trang bức xúc. Năm nào cũng phần mềm mới, chẳng hiểu để làm gì khi phần mềm mới không tạo thêm tiện ích cho người quyết toán?” Hướng dẫn ưu đãi trước lệch sau Ngoài rắc rối với phần mềm quyết toán, nhiều DN còn vướng cả vào những ưu đãi về giãn thuế, việc xét nhóm DN.

Nội dung hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN: cập nhật nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu ban hành ngày 7. HCM tổ chức khóa huấn luyện chuyên đề “Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN 2012” vào ngày 7. Theo giải thích của ngành thuế, phần mềm HTKK 3. Hội nghị đã giới thiệu có hệ thống về thực hiện chính sách thuế mới và lưu ý khi triển khai quyết toán thuế TNDN trong năm 2009 theo công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 như: phương pháp tính thuế; thu nhập tính thuế, chịu thuế; doanh thu tính thuế; chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập khác, miễn thuế; hướng dẫn xác định lỗ và chuyển lỗ; thuế suất; nộp thuế; thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản và một số nội dung cần lưu ý thêm khi quyết toán thuế.Sau một thời gian vật lộn với phần mềm quyết toán thuế TNDN cũ và mới, anh Hùng, kế toán một DN, nhận xét: “Ngành thuế cứ làm DN rối tung với phần mềm. Năm trước có rắc rối của năm trước, năm sau có rắc rối của năm sau”, chị Trang bức xúc.

III. Cục thuế Thành phố Hà Nội: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 cho DN

Năm 2009, nhiều văn bản mới về thuế có hiệu lực thi hành, do vậy việc quyết toán thuế TNDN năm 2009 có nhiều điểm mới so với các năm trước, đặc biệt đầu năm 2010 có một số văn bản hướng dẫn về quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. Hội nghị đã giới thiệu có hệ thống về thực hiện chính sách thuế mới và lưu ý khi triển khai quyết toán thuế TNDN trong năm 2009 theo công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 như: phương pháp tính thuế; thu nhập tính thuế, chịu thuế; doanh thu tính thuế; chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập khác, miễn thuế; hướng dẫn xác định lỗ và chuyển lỗ; thuế suất; nộp thuế; thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản và một số nội dung cần lưu ý thêm khi quyết toán thuế. Trước đó, Hiệp hội in Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính kiến nghị điều chỉnh thuế NK và việc truy thu thuế NK đối với mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset. Nên những cá nhân có thu nhập dưới 9 triệu/tháng là chúng tôi không trừ thuế TNCN. Để đạt được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của Cục Thuế, chỉ đạo chính quyền quận; sự phối hợp hiệu quả các ban ngành và chính quyền phường; sự quyết tâm phấn đấu cán bộ công chức Chi cục cùng với sự nỗ lực vượt khó khăn, thách thức của NNT ổn định, duy trì phát triển và đóng góp cho NSNN là yếu tố quyết định. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.

Tuy nhiên, về phía cơ quan thuế cũng phải tiếp nhận khối lượng hồ sơ rất lớn trong tháng 3 này nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như con người để có thể hỗ trợ, giúp cho DN giải quyết quyết toán thuế hàng năm một cách thông suốt, kịp thời và đáp ứng những yêu cầu phát sinh. Nhưng “rầu” không kém là việc quyết toán thuế TNCN. KTĐT - Được sự hỗ trợ của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận Thủ Đức đã tổ chức triễn khai Tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế TNDN –TNCN năm 2013. HCM tổ chức khóa huấn luyện chuyên đề “Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN 2012” vào ngày 7. Hiện hầu hết các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của năm 2011 đều được gửi đến các chi cục, cục thuế trong cả nước. HCM), cho biết đến 31/3 DN của chị đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cũng như thuế TNDN.