TeraCopy Pro v2.27 latest full - Tăng tốc copy hiệu quả

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
42,482
12
38
TeraCopy Pro v2.27 latest full - Tăng tốc copy hiệu quả


TeraCopy is a utility designed to copy/move files faster and more secure. Can resume broken file transfers. TeraCopy skips bad files during copy and even shows the skipped files at the end of files transfer. TeraCopy will calculate files CRC checksum on the fly to speed up source and target files comparsion. Seamless integration with Windows Explorer allows you to keep working with files as usual.

TeraCopy is a compact program designed to copy and move files at the maximum possible speed, providing the user a lot of features:
- Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical hard drives.
- Pause and resume file transfers. Pause copy process at any time to free up system resources and continue with a single click.
- Error recovery. In case of copy error, TeraCopy will try several times and in the worse case just skips the file, not terminating the entire transfer.
- Interactive file list. TeraCopy shows failed file transfers and lets you fix the problem and recopy only problem files.
- Shell integration. TeraCopy can completely replace Explorer copy and move functions, allowing you work with files as usual.
- Full Unicode support.
- Windows 7 x64 support.

TeraCopy Pro:

- You can also buy a Pro version of the program that lets you do the following:
- Copy/move to favorite folders.
- Select files with the same extension/same folder.
- Remove selected files from the copy queue.
- Get free updates and priority support.
- More features coming soon!

What’s new:

• Added: 'Remove other' to remove non-selected files from the list [Pro].
• Added: Better handling multiple copy processes.
• Added: Multiple retries to delete source files and folders after moving.
• Added: Tray notification when adding files to the existing process.
• Fixed: Problem with some non-Latin filenames.
• Fixed: Copied files now have a correct creation time.
• Added: WaitBeforeMinimize option to ini file.


:mf:
Trích dẫn:
TeraCopy 2.27.rar


Serial:

Trích dẫn:
LVUWAASAAAwSxW6VUEwEdBMN+qUj/4V4GS6LjvYvjgz/DJ7cPqpCDNhSJWY8Y1lT
NvCMPyl70zIWL8CZg0BlIHVmkazCNQIxEBz76LpWoCEO4NV0OT DSKEAycCV9DFSl
G6/VVExd7RqpRChDzwIOiPKZNhmhQV0YKccT1qMfuaLCM2TlFuJcU SbWbQ29aZ57
T7hcS+VO+j4Rd79u0c1LIR9vpAcPCrRKsew2JgW49aCcFaYJi2 tlpSSHliTrKa4t
HNQkzs5kPQ7+HAxXUQmt48TJA026koePa2L9ZriK3BgaRHqE40 zrBWP4rZeXC/fK
PjUvbimzmSbZKnjXPgaEmPytt8GKWmOiqyTAqF4wWy8ZWfX4DA jNBkhiFhOiND2P
iS0bTRuVXbmeyPNB9+6ELrH4LQBF46kE

Hoặc

Trích dẫn:
LVUWAASAAAw+rC28xqUEja7DowVzMbZBUkVij+pW5lCOmynWrN YyPxcy87BuKqIu
D91Cy+K2iYy1579gnRrS/mTFkqoStcSeqEOzvdYWD91v2Iwc82HkjX8T7Vl1Wv5g
homCnlytx/iNF7lavbtd68jdKCGuRgjdHESsqoSE2Vry9E/hZent6ZKZx3TdFKlq
vOkydZsyyF0kb2TDmGJSs5KPDYjRcUHqE9fLvSvj6SnwMNhm1q VTdJuWx9/tM4OE
S9Esp32yr9VMYvUdgXFBVFFtF5XU2O3C2Fu/qAqm9K2U9vfXZhd4Nbeb5u442lZs
8SMYEkTLa1wqpkhz9jvDxGfsnQrfdYtz50V72uiez0/M1HGqZeRE+7PIt0iBod/U
pBUAzK7HO6Ig8TGG6xIG33cRM/WXlSLB
(Sưu tầm và chia sẻ bởi Sinhvienthamdinh.Com)
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
54,504
Bài viết
56,726
Thành viên
85,729
Thành viên mới nhất
sanxuatke2

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN