Thảo luận Có thẻ thẩm định viên có được xác định giá đất cho nhà nước

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
49,064
12
38
Trước tiên, admin đưa ra cho các bạn 2 khái niệm cơ bản liên quan để các bạn phân biệt trước khi trả lời câu hỏi này.

Đầu tiên cần phân biệt thẩm định giá và định giá, mình nghĩ nhiều bạn cũng đang nhầm lẫn giữa hai phạm trù này, nhiều bạn vẫn nghĩ thẩm định giá và định giá là một. Tuy nhiên, xem xét theo các khía cạnh khái niệm thì chia rõ thẩm định giá và định giá như sau:
TIÊU CHÍĐỊNH GIÁTHẨM ĐỊNH GIÁ
Bản chất, mục đíchĐịnh giá là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất địnhThẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế
.Định giá thông qua các hình thức định giá cụ thể, giá chuẩn, khung giá, giá giới hạn (giá tối thiểu, giá tối đa)Thẩm định giá chỉ xác định duy nhất một mức giá tài sản tại một địa điểm và thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá, kết quả thẩm định giá được đưa ra chủ yếu là mang tính tư vấn
.Định giá tài sản để đưa tài sản vào lưu thông trong kinh tế thị trường, trên cơ sở đó thúc đẩy thị trường phát triểnThẩm định giá đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản để tư vấn cho người có yêu cầu thẩm định giá sử dụng vào những mục đích nhất định như mục đích bảo toàn tài sản, mua bán tài sản, thế chấp tài sản, tính thuế, thanh lý tài sản,...
Nguyên tắc- Định giá tài sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của tài sản và giá thị trường tại thời điểm định giá;

- Định giá tài sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.
- Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả thẩm định giá

- Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá

- Bảo mật các thông tin của đơn vị được thẩm định giá, trừ trường hợp đơn vị được thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.
Phương pháp định giá, thẩm định giáĐịnh giá theo các phương pháp cơ bản như: phương pháp so sánh trực tiếp; phương pháp thu nhập;...Thẩm định giá theo các phương pháp cơ bản như: Phương pháp so sánh; phương pháp chi phí; phương pháp thu nhập; phương pháp lợi nhuận; phương pháp thạng dư;...
Chủ thể thực hiệnĐịnh giá do Nhà nước thực hiện với tư cách tổ chức quyền lực công, thông qua đó thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và với cả tư cách chủ sở hữu (đối với tài sản của Nhà nước). Định giá còn do các tổ chức, các nhân thực hiện với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc với tư cách người có quyền tài sản hoặc với tư cách người cung cấp dịch vụ định giá.Thẩm định giá phải do doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện, thông qua hoạt động của thẩm định viên về giá.

Như vậy, để nói 1 cách đơn giản hơn, thì định giá là việc chủ 1 tài sản tự đưa ra giá của 1 tài sản, còn thẩm định giá là xem xét đánh giá lại giá trị của 1 tài sản. Chủ thể của định giá là cơ quan nhà nước hoặc người sở hữu tài sản tự đưa ra giá để mua, bán. Còn thẩm định giá thông thường là do doanh nghiệp thẩm định thực hiện.

Như vậy, thì thẩm định giá đất và định giá đất là hoàn toàn khác nhau.

Vậy có thẻ thẩm định viên có được định giá đất?

Theo tìm hiểu của admin, thì trước đây các thẩm định viên chỉ cần có thẻ thẩm định viên về giá và đăng ký hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá thì được phép tham gia định giá đất cho cơ quan nhà nước khi được hợp đồng thuê. Tuy nhiên, theo theo Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ban hành năm 2018 có quy định lại một số điều kiện để được tư vấn định giá đất, cụ thể như sau:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đấtNgày có hiệu lựcCăn cứ pháp lý
Điều 20. Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất
1. Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;
b) Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật;
b) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;
c) Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
05/10/2018- Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Như vậy, theo quy định mới "Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành" sẽ có 2 cách hiểu:
+ Cách hiểu thứ 1 là Có thẻ thẩm định viên về giá thì được tham gia định giá đất;
+ Cách hiểu thứ 2 là Có thẻ thẩm định viên về giá nhưng đồng thời phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về định giá đất theo chương trình do Bộ TNMT ban hành.

Theo như cách quản lý hiện nay, thì việc định giá đất đang thực hiện theo sự quản lý của Bộ TNMT (Thực hiện theo thông tư 36), còn việc thẩm định giá theo thị trường theo sự quản lý của Bộ tài chính (Theo các tiêu chuẩn thẩm định giá). Do đó, để đáp ứng điều kiện trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, theo admin thì sẽ phải hiểu theo cách thứ 2, tức là có thẻ thẩm định viên đồng thời phải tham gia chương trình đào tạo định giá đất của Bộ tài Nguyên Môi trường. Như vậy, tốt nhất các bạn có thẻ thẩm định viên nên đăng ký học lớp đào tạo về định giá đất để đảm bảo điều kiện hành nghề trong tư vấn định giá đất.

Phân biệt chương trình đào tạo giữa Bộ Tài chính và Bộ tài nguyên:

Hiện tại hàng năm thông qua các đơn vị như Hiệp hội thẩm định giá, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá sẽ tổ chức các lớp học cho thẩm định viên về giá để cập nhập, bổ sung kiến thức cho thẩm định viên, các thẩm định viên theo học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, đủ điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá cho năm kế tiếp. Đây là lớp học nhằm hành nghề theo quy định bên phía Bộ Tài chính quản lý.

Còn lớp học do Bộ tài nguyên quản lý hiện nay chỉ có duy nhất Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức học và cấp chứng chỉ.

Các bạn cần phân biệt 2 lớp học trên để đăng ký cho phù hợp.

Nói chung lại, thì có thẻ thẩm định viên về giá để định giá đất nên học thêm lớp bồi dưỡng kiến thức theo chương trình của Bộ TNMT để đảm bảo điều kiện hành nghê.
 

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
61,148
Bài viết
63,368
Thành viên
86,146
Thành viên mới nhất
caohoa3110

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN