Tài liệu quản lý doanh nghiệp

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
33
sites.google.com
Tài liệu nghiên cứu kỷ năng quản lý
Link:http://www.mediafire.com/?e3vguxumx45
Tài liệu nghiên cứu Kinh Doanh và quản trị DN
1. Quản trị bán hàng
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqYKuZlpym3
2. Quản trị chiến lược
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqYquZlZim5
3. Câu chuyện quản lí và kinh doanh
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ6%2BWlZS r7
4. Kiến thức cơ bản về kinh doanh
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...6yZlJyiaa%2BWl ZSp9
5. Nhà quản lí
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqYKuZlZeq3
6. Quản lí mối quan hệ khách hàng
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ6%2BWlZS t7
7. Quản trị Marketing
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...JyiYa+Wl5Sn1
8. Quản trị thương hiệu
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...JyiZa+Wl5St5
9. Thành lập Doanh nghiệp
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...clJ2nbA==9
10. Quản trị XNK và Ngoại thương
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqZq2Zl5mm9
11. Quản trị tài chính kế toán
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...JyiZK+Wl5Sr4
» 21. Biểu mẫu tài chính
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqYq2ZmZqu5
12. Quản trị sản xuất
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlZqeclJ2uZ A%3D%3D1

Tài liệu nghiên cứu ứng dụng và nhượng quyền thương hiệu
Các bài báo về Nhượng quyền thương hiệu
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...PiblJStYaqekZe lbA%3D%3D4
Điều kiện của một số thương hiệu franchise
Link:: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbqeclJyob g%3D%3D9
Mẫu quản lý hoạt động nhương quyền thương hiệu
Wifi franchise
franchise PS A
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...clJ2nbA==3
Tài liệu nghiên cứu về nhượng quyền
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqZa2ZmJam8Pass để giải nén là :ngoinhachung.net​
 

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
33
sites.google.com
Ðề: Tài liệu quản lý doanh nghiệp

Tài liệu ứng dụng QT hành chính nhân sự
Link:
Quy trình tổ chức sự kiện
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZKqdmpas7
Câu hỏi trắc nghiệm
Link:
Biểu mẫu
Link:http://www.mediafire.com/?j2m4l2xnzms
1:Chức năng hành chính
Link:http://www.mediafire.com/?tj4mc7ymmjz
2:Chức năng nhân sự
Link:http://www.mediafire.com/?ebb1d2ny90a
3:Chức năng tổ chức
Link:http://www.mediafire.com/?bsxzvxxfnm0
4:Chức năng quản tri
Link:http://www.mediafire.com/?mzd5erp9g3j
5:Quản trị nhân sự
Link:http://www.mediafire.com/?dxjdi1ezk2a
Quy trình lập đồ án
Link:http://www.mediafire.com/?tzjndzqm801
Tài liệu ứng dụng quản trị Tài Chính Kế Toán
Link:http://www.mediafire.com/?wyimmgylfdk
Quy trình quản lý Tài Chính Kế Toán:
1:Quy chế tổ chức phòng Tài Chính Kế Toán
Link:http://www.mediafire.com/?tzmyyxyjdou
2:Quy trình quản trị Tài Chính Kế Toán
Link:http://www.mediafire.com/?ylsthghmhmh
Finance
Link:http://www.mediafire.com/?ihjcix9nwci
Giáo trình TCKT- ĐHNT
Link:http://www.mediafire.com/?9mgacrutjgl
Mẫu tham khảo quản lý kế toán Excel

Tài liệu nghiên cứu quản trị Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?wjlg2tgiojy
Bài học kinh nghiệp Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?mvwuxpy4xan
Kiến thức về Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?yzgnr11iwhb
OR: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiY7CWlZip3
Luận văn về Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?w29ji3zbitt
Pass :ngoinhachung.net

Marketing management-Plkotler-Vnese
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...%2FiblJStZKqfk ZWpaw%3D%3D7
Tài liệu ứng dụng quản trị Marketing
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...KyZlJyiZrCWlZi p6
Quảng cáo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZrCWlZip6
Tài liệu nghiên cứu Marketing của Đại Học Ngoại Thương
Link:http://www.mediafire.com/?9nyjm9xjux8
Bộ tài liệu quản trị doanh nghiêp nghiên cứu quản trị marketing trong tài liệu kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
Link:http://www.mediafire.com/?2ywntcm21me
Pass:ngoinhachung.net

Tài liệu nghiên cứu về Marketing
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrXquflpao1
Thực tiển Marketing
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...6yZlJyiZbCWlZq t5
Tài liệu nghiên cứu quản trị nhân sự
Link:http://www.box.net/shared/wmk8hpbcog
Đề tài về nhân sự
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlZqp8
Hrdocsinenglish
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbqeamp2ta Q%3D%3D8
Hoặc :http://www.box.net/shared/donjvle80w

Pass:ngoinhachung.net


Quy định tính toán và trả lương - Tham khảo lĩnh vực Sản Xuất
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStZKqfkZWrb Q%3D%3D7
Tài Liệu của BCC
1.Chính sách nhân sự
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...fiblJStXqqfkZW rZw%3D%3D1
2.Đánh giá kết quả công việc
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ7CWlZqp7
3.Thang Bảng Lương
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrYauflpSq4
4.Tuyển Dụng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...KqhkZSrYaufmZy o4
Tài Liệu của P&G
Task.rar
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZquflpau9

Decision making
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...6qhkZSrZKufmZy q7
Rw&Re
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlZqr8
Core competencies
Link
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKcl5qla7CcnOKnYqqhkZSrX6ufmpeu2
Pass:ngoinhachung.net​
 

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
33
sites.google.com
Ðề: Tài liệu quản lý doanh nghiệp

Tài liệu ứng dụng QT hành chính nhân sự
Link:
Quy trình tổ chức sự kiện
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZKqdmpas7
Câu hỏi trắc nghiệm
Link:
Biểu mẫu
Link:http://www.mediafire.com/?j2m4l2xnzms
1:Chức năng hành chính
Link:http://www.mediafire.com/?tj4mc7ymmjz
2:Chức năng nhân sự
Link:http://www.mediafire.com/?ebb1d2ny90a
3:Chức năng tổ chức
Link:http://www.mediafire.com/?bsxzvxxfnm0
4:Chức năng quản tri
Link:http://www.mediafire.com/?mzd5erp9g3j
5:Quản trị nhân sự
Link:http://www.mediafire.com/?dxjdi1ezk2a
Quy trình lập đồ án
Link:http://www.mediafire.com/?tzjndzqm801
Tài liệu ứng dụng quản trị Tài Chính Kế Toán
Link:http://www.mediafire.com/?wyimmgylfdk
Quy trình quản lý Tài Chính Kế Toán:
1:Quy chế tổ chức phòng Tài Chính Kế Toán
Link:http://www.mediafire.com/?tzmyyxyjdou
2:Quy trình quản trị Tài Chính Kế Toán
Link:http://www.mediafire.com/?ylsthghmhmh
Finance
Link:http://www.mediafire.com/?ihjcix9nwci
Giáo trình TCKT- ĐHNT
Link:http://www.mediafire.com/?9mgacrutjgl
Mẫu tham khảo quản lý kế toán Excel

Tài liệu nghiên cứu quản trị Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?wjlg2tgiojy
Bài học kinh nghiệp Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?mvwuxpy4xan
Kiến thức về Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?yzgnr11iwhb
OR: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiY7CWlZip3
Luận văn về Marketing
Link:http://www.mediafire.com/?w29ji3zbitt
Pass :ngoinhachung.net

Marketing management-Plkotler-Vnese
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...%2FiblJStZKqfk ZWpaw%3D%3D7
Tài liệu ứng dụng quản trị Marketing
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...KyZlJyiZrCWlZi p6
Quảng cáo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZrCWlZip6
Tài liệu nghiên cứu Marketing của Đại Học Ngoại Thương
Link:http://www.mediafire.com/?9nyjm9xjux8
Bộ tài liệu quản trị doanh nghiêp nghiên cứu quản trị marketing trong tài liệu kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
Link:http://www.mediafire.com/?2ywntcm21me
Pass:ngoinhachung.net

Tài liệu nghiên cứu về Marketing
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrXquflpao1
Thực tiển Marketing
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...6yZlJyiZbCWlZq t5
Tài liệu nghiên cứu quản trị nhân sự
Link:http://www.box.net/shared/wmk8hpbcog
Đề tài về nhân sự
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlZqp8
Hrdocsinenglish
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbqeamp2ta Q%3D%3D8
Hoặc :http://www.box.net/shared/donjvle80w

Pass:ngoinhachung.net


Quy định tính toán và trả lương - Tham khảo lĩnh vực Sản Xuất
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStZKqfkZWrb Q%3D%3D7
Tài Liệu của BCC
1.Chính sách nhân sự
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...fiblJStXqqfkZW rZw%3D%3D1
2.Đánh giá kết quả công việc
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ7CWlZqp7
3.Thang Bảng Lương
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrYauflpSq4
4.Tuyển Dụng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...KqhkZSrYaufmZy o4
Tài Liệu của P&G
Task.rar
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZquflpau9

Decision making
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...6qhkZSrZKufmZy q7
Rw&Re
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlZqr8
Core competencies
Linkhttp://www.ziddu.com/download.php?uid=arKcl5qla7CcnOKnYqqhkZSrX6ufmpeu2
Pass:ngoinhachung.net​
 

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
33
sites.google.com
Ðề: Tài liệu quản lý doanh nghiệp

Hqu01 & Hqu02
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlZyr4
Job hunting skills
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlZyr8
Material (f) PG
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbKeanJuta w%3D%3D6
Non P&G
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZbCWlZyp5
Othert hr
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ayZlJyiZ7CWlZy n7
Qa system
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlaqeanJutZ Q%3D%3D4
Retaintion of employees
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlaKeanJuua w%3D%3D2
Wh
Link:: http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStX6qfkZWta g%3D%3D2

Tài liệu quản trị nhân sự
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrYquhmZqq5
Pass giải nén :ngoinhachung.net
Link1:
http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZrCWlZyt6
Link2:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbqeanZyob w%3D%3D8

Tài Liệu Ứng Dụng ISO 9001-2000
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbqeanZ2na w%3D%3D8
1 Sổ tay chất lượng
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrY6uilZam6
2 Thủ tục xem xét của lãnh đạo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlbKeanZ2qZ w%3D%3D6
3 Thủ tục áp dụng kỷ thuật thống kê
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiYrCWlZ2r2
4 Thủ tục cải tiến thường xuyên
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrX6uimJaq2

Pass:ngoinhachung.net
5 Thủ tục đánh giá nội bộ
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZayamJWs8
6 Thủ tục khắc phục- phòng ngừa
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...blZuobw==6
7 Thủ tục kiểm soát hồ sơ
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...blZunYg==1
8 Thủ tục kiểm soát tài liệu
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiY7CWlpWt3
9 Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrX6yampqu2
10 Thủ tục bảo trì thiết bị
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZrCWlpWp6
Pass:ngoinhachung.net
__________________
11 Thủ tục đánh giá nhà cung ứng
Link:http://www.mediafire.com/?wm0temmqmmz
12 Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Link:http://www.mediafire.com/?nrtf3om5dbx
13 Thủ tục kiểm soát thiết bị do
Link:http://www.mediafire.com/?cxmxfoxyy1j
14 Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm
Link:http://www.mediafire.com/?yw2ytyyzlmm
15 Thủ tục lập kế hoạch và kiểm tra sản xuất
Link:http://www.mediafire.com/?umbm37bdgmd16 Thủ tục mua hàng
Link:http://www.mediafire.com/?nygvpzpbte9
17 Thủ tục theo dỏi, do lường các qúa trình
Link:http://www.mediafire.com/?zw2enw1ayma
18 Thủ tục thiết kế và phát triển sản phẩm
Link:http://www.mediafire.com/?ynnmsmjidib
19 Thủ tục thu thập, nghi nhận, giả quyết khiếu nại của khách hàng
Link:http://www.mediafire.com/?yyldvzkgdmx
20 Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng
Link:http://www.mediafire.com/?wsblhnxkcab
21 Thủ tục xem xét hợp đồng
Link:http://www.mediafire.com/?ioo0mid8zbt
22 Quy trình sản xuất
Link:http://www.mediafire.com/?a2lgiiwsbzc
23 Quy trình trao đổi thông tin nội bộ
Link:http://www.mediafire.com/?djhekxvtdzc
24 Chức năng nhiệm vụ
Link:http://www.mediafire.com/?bkpe3mxvyn2
25 Tiêu chuẩn
Link:http://www.mediafire.com/?nzl2t9yjmsy
26 Hướng dẫn công việc
Link:http://www.mediafire.com/?n19jhddxojl
27 Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm
Link:http://www.mediafire.com/?l3j2gy2mctw
28 Hướng dẫn vận hành
Lịnk:http://www.mediafire.com/?2xoaogdv2fx
II Tài Liệu Nghiên Cứu Chất Lượng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlb6ebl5uta g%3D%3D9
III Hướng Dẫn Thực Hiện Iso 9000
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiabCWlpen9
1 Chuẩn bị triển khai hợp đồng tư vấn
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ7CWlpep7
2 Hoạt động bộ phận ISO
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ayZlJyiY7CWlpe p3
3 Đào tạo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlper8
4 Hướng dẫn đánh giá và khiếu nại khách hàng
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStYqqfkZaoZ w%3D%3D5
5 Hướng dẫn thống kê chất lượng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGla6ebl52qZ g%3D%3D5
6 Hướng dẫn thực hiện NCR - CAR
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlpet4
7 Quản lý hồ sơ tài liệu
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStYqqfkZaoZ w%3D%3D5
8 Hướng dẫn thực hiện mục tiêu
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlpet4
9 Đánh giá nộibộ
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrX6ycmpyq2
10 Xem Xét Lãnh Đạo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStYaqfkZaoa g%3D%3D4
Pass:ngoinhachung.net
Tài Liệu Nghiên Cứu Quản Trị Chiến Lược
Link:: http://www.ziddu.com/download.php?ui...6qhkZSrYKydlpy q3
Chiến lược chính sách kinh doanh
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...qyZlJyiZLCWlpi r4
Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrY6ydmZqm6
Quản trị chiến lược trong Doanh Nghiệp
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZaydmpSo8

Pass:ngoinhachung.net​
 

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
33
sites.google.com
Ðề: Tài liệu quản lý doanh nghiệp

Tài Liệu Hướng Dẫn Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlpmp8
Tài Liệu Huấn Luyện Sale và Giám Sát Bán Hàng
1. Mô tả công việc bộ phận bán hàng
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGla6ebmZunZ g%3D%3D5
2. Form mẫu bộ phận bán hàng và giám sát bán hàng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlpmt4
3. Quy định quản lý cửa hàng, siêu thị
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZKyemZio7
4. Chăm sóc khách hàng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ7CWlpmt7
5. Kỹ năng bán hàng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlb6ebmZ2pb g%3D%3D9
6. Tài liệu nghiên cứu kinh phân phối
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrYayemJ2o4
7. Tài liệu tham khảo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrX6yel5mq2
Pass:ngoinhachung.net​
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
61,169
Bài viết
63,395
Thành viên
85,923
Thành viên mới nhất
sthc

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN