Phân Tích Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
34,711
8
38
[FONT=&quot]Phân Tích Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư [/FONT]
· Trung tâm:Vi[FONT=&quot]ện Nghiên C[FONT=&quot]ứ[/FONT]u Châu Á - Trung Tâm Phát Tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n Khoa H[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Kinh T[FONT=&quot]ế[/FONT] CED[/FONT]
· Ngày khai gi[FONT=&quot]ảng: 21/06/2010 [/FONT]
· Th[FONT=&quot]ời l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng: 1,5 tháng [/FONT]
· Th[FONT=&quot]ời gian h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c: 2/4/6 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 3/5/7 (13:30 -> 16:15) 2/4/6 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 3/5/7 (18:00 -> 20:45) ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c Chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u T7 (13:30 -> 17:30) & Sáng CN (7:30 -> 11:30) [/FONT]
· H[FONT=&quot]ọc phí: Xin vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p [/FONT]
· Văn b[FONT=&quot]ằng/Ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c: Ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] T[FONT=&quot]ố[/FONT]t Nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p [/FONT]
· Liên h[FONT=&quot]ệ: (08) 39321 996 – 39321 997 – 6657 3861 - 3997 3601 – 3997 3602 – 6657 3862[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin khoá học:[/FONT]​
* N[FONT=&quot]ội dung đào t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o:
Giới thiệu về dự án đầu tư
Sản phẩm và môi trường đầu tư
Các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực
Phân tích hiệu quả kinh tế
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với xã hội
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường
Phân tích tài chính
Phân tích rủi ro

* Mục tiêu
- Hướng dẫn cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư, đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

* Điều kiện học tập

- Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất, với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
- Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
- Tài liệu học tập được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học [/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin liên hệ:[/FONT]​· Trung tâm:Vi[FONT=&quot]ện Nghiên C[FONT=&quot]ứ[/FONT]u Châu Á - Trung Tâm Phát Tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n Khoa H[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Kinh T[FONT=&quot]ế[/FONT] CED[/FONT]
· Ngày khai gi[FONT=&quot]ảng: 21/06/2010 [/FONT]
· Th[FONT=&quot]ời l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng: 1,5 tháng [/FONT]
· Th[FONT=&quot]ời gian h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c: 2/4/6 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 3/5/7 (13:30 -> 16:15) 2/4/6 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c 3/5/7 (18:00 -> 20:45) ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c Chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u T7 (13:30 -> 17:30) & Sáng CN (7:30 -> 11:30) [/FONT]
· H[FONT=&quot]ọc phí: Xin vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p [/FONT]
· Văn b[FONT=&quot]ằng/Ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c: Ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] T[FONT=&quot]ố[/FONT]t Nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p [/FONT]
· Liên h[FONT=&quot]ệ: (08) 39321 996 – 39321 997 – 6657 3861 - 3997 3601 – 3997 3602 – 6657 3862[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin khoá học:[/FONT]​
* N[FONT=&quot]ội dung đào t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o:
Giới thiệu về dự án đầu tư
Sản phẩm và môi trường đầu tư
Các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực
Phân tích hiệu quả kinh tế
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với xã hội
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường
Phân tích tài chính
Phân tích rủi ro

* Mục tiêu
- Hướng dẫn cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư, đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

* Điều kiện học tập

- Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất, với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
- Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
- Tài liệu học tập được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học [/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin liên hệ:[/FONT]​

 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
46,751
Bài viết
48,961
Thành viên
85,580
Thành viên mới nhất
lutapin

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN