[MF] (PC)Totem Tribe Gold Extended Edition (Final)

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
32
sites.google.com
(PC)Totem Tribe Gold Extended Edition (Final)
Totem Tribe Gold Extended Edition | 60 MB

Bring peace to your island home in Totem Tribe Gold Extended Edition, the fabulous new version of the hit game!

Tetala Island was peaceful before a comet burned the sky and scorched the land. Help Aruku, leader of the Hawk Tribe, guide her people to prosperity and bring peace to this wonderful world in an amazing blend of adventure, hidden object, and strategy.

Travel through an enchanted group of islands on your search for six powerful animal totems and return them to the Cradle of the North. Advance the tribe's technology and battle a mysterious evil determined to stop your quest. Build and upgrade unique structures, add new tribe members, scout unexplored terrain, and more. The fate of the Hawk Tribe and their island home is in your hands.

Totem Tribe gets bigger and better in this Extended Edition of the hit Simulation game.
*Complete new adventurous quests in 10 additional levels.
*Reach previously impassable areas by acquiring new skills and buildings.
*Keep your village safe by building Guard Towers.
*Return to previously cleared levels and explore for more secrets.

 

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
54,910
Bài viết
57,133
Thành viên
85,738
Thành viên mới nhất
vietnamyamaguchi

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN