What are demonstratives in English grammar?

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
40,623
11
38
What are demonstratives in English grammar?

Tác giả: english the easy way.English grammar has 4 common demonstratives that - this - these -those.

Demonstratives are used to state if something or someone is far or close.
They come in 2 forms singular and plural.
That is used for singular nouns that are close.
This is used for singular nouns that are far or not near.
These is used for plural nouns that are close.
Those is used for plural nouns that are far or not near.

Demonstratives can be used as adjectives (sometimes called "demonstrative adjectives")
A demonstrative adjectives are used to modify a noun. Examples: This cake is excellent.

Demonstratives can be used as pronouns.
A demonstratives pronoun is used instead of the noun. Examples: This is really good.

Examples:
- Demonstratives: That, This, These, Those.
- Demonstratives Pronouns:
That is the place.
This is really good.
These are a lot of fun.
Those are really good.
- Demonstrative Adjectives
That restaurant is really good.
This book is really good.
These games are a lot of fun.
Those books are really good.
 
Bài tương tự bạn quan tâm

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
52,624
Bài viết
54,838
Thành viên
85,709
Thành viên mới nhất
Thanh Chau Nguyen

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN