ví dụ về thuế giá trị gia tăng

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
29,124
7
38
[FONT=&quot]Ví dụ 1[FONT=&quot]: Một doanh nghiệp sản xuất ô tô 4 chỗ giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là: 600.000.000
[FONT=&quot]- Thuế suất thuế TTĐB là 80%, thuế suất thuế GTGT là 10%.[/FONT]
[FONT=&quot]Thuế TTĐB phải nộp: 600.000.000*80% = 480.000.000[/FONT]
[FONT=&quot]Giá tính thuế GTGT: 600.000.000 + 480.000.000 = 1.080.000.000[/FONT]
[FONT=&quot]Ví dụ 2: [/FONT][FONT=&quot]Một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô 4 chỗ giá tính thuế nhập khẩu: 500.0000.000[/FONT]
[FONT=&quot]- Thuế suất thuế nhập khẩu 70%, thuế suất thuế TTĐB 80%. thuế suất thuế GTGT 10%[/FONT]
[FONT=&quot]Thuế nhập khẩu phải nộp: 500.000.000*70% = 350.000.000[/FONT]
[FONT=&quot]Thuế TTĐB phải nộp: (500.000.000 + 350.000.000)*80% = 680.000.000[/FONT]
[FONT=&quot]Giá tính thuế GTGT:[/FONT]
[FONT=&quot]500.000.000 + 350.000.000 + 680.000.000 = 1.530.0000.000[/FONT]
[FONT=&quot]- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.[/FONT]
[FONT=&quot]Ví dụ 3: Công ty xây dựng A nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả giá trị vật tư xây dựng, tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng trong đó giá trị vật tư xây dựng là 1.100 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.[/FONT]
[FONT=&quot]Ví dụ4: Công ty xây dựng X nhận thầu xây dựng công trình, vật tư do bên chủ công trình cấp, giá trị xây dựng chưa có thuế GTGT không bao gồmvật tư xây dựng là 600 triệu đồng, thì giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là 600 triệu đồng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì giá tính thuế tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.[/FONT]
[FONT=&quot]Ví dụ 5: Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty XD Y (gọi là bên B) thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởng sản xuất.[/FONT]
[FONT=&quot]Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ, trong đó:[/FONT]
[FONT=&quot]- Giá trị xây lắp: 80 tỷ[/FONT]
[FONT=&quot]- Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt: 120 tỷ[/FONT]
[FONT=&quot]+ Bên B sẽ tính thêm phần thuế GTGT 10% bằng 20 tỷ[/FONT]
[FONT=&quot]+ Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: 220 tỷ[/FONT]
[FONT=&quot]+ Bên A: - Nhận bàn giao nhà xưởng, hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu hao là 200 tỷ (giá trị không có thuế GTGT)[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiền thuế GTGT đã trả 20 tỷ được khấu trừ vào thuế đầu ra của hàng hoá bán ra hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định.[/FONT]
[FONT=&quot]Trường hợp bên A chấp nhận thanh toán cho bên B theo từng hạng mục công trình (giả định phần xây nhà xưởng làm xong trước và thanh toán trước) thì khi bên A tính tiền trả phần xây nhà 80 tỷ sẽ phải cộng thêm 10% thuế GTGT trả cho bên B; số tiền phải thanh toán có thuế GTGT sẽ là 80 tỷ + 8 tỷ = 88 tỷ.[/FONT][/FONT]
[/FONT]
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
41,474
Bài viết
43,682
Thành viên
85,480
Thành viên mới nhất
Thanhkudo

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN