Định giá công nghệ - Kỳ cuối (Theo dòng tiền khấu hao)

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
40,549
11
38
Khi thương lượng các điều khoản trong hợp đồng chuyển giao, sẽ rất có lợi nếu các bên ước tính được dòng thu nhập tương lai của công nghệ và chuyển đổi được thành giá trị hiện tại. Từ đó, có thể định giá được hợp đồng chuyển giao và xác định được chiến lược chuyển giao ưu việt nhất.
Trong phương pháp tính toán này, dòng tiền được xác định là dòng tiền thực, nghĩa là khoản chênh lệch giữa dòng tiền thu được và dòng tiền chi phí. Các số liệu cần để tính giá trị hiện tại bao gồm: tổng thu nhập thực; thời gian trả phí và mức độ rủi ro.
- Tổng thu nhập thực: bao gồm bất kỳ khoản phí nào đã được trả trước cộng với dòng phí kỳ vụ được ước tính trong tương lai, trừ đi các chi phí ký kết hợp đồng, tiến hành chuyển giao công nghệ, hỗ trợ bên mua công nghệ... Thu nhập dự tính có thể được tính dựa theo phương pháp phân tích kinh tế và các chi phí cần phải ước tính trên cơ sở các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng chuyển giao. Độ chính xác và lợi ích sử dụng của phương pháp định giá theo giá trị hiện tại sẽ phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của các ước tính này. Việc tiến hành nghiên cứu thị trường cũng như con số dự tính bán ra trong tương lai phải tương đối chính xác.
- Thời gian trả phí: các khoản phí trả ban đầu rõ ràng có giá trị hiện tại cao hơn so với các khoản phí kỳ vụ trong tương lai, được dự tính sẽ trả trong tương lai xa và xa hơn, là các khoản phí có giá trị hiện tại nhỏ hơn.
- Mức độ rủi ro: cần ước tính phí sẽ thanh toán trong tương lai. Tỷ lệ khấu trừ được chọn trên cơ sở ước tính chi phí sẽ thanh toán trong tương lai và mức độ rủi ro. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro bao gồm độ chính xác trong ước tính dòng tiền trả, khả năng của bên nhận chuyển giao... Các đầu tư rất ít rủi ro, như trái phiếu Chính phủ Mỹ, có thể có tỷ lệ khấu trừ thấp là 6%, rủi ro càng cao thì tỷ lệ khấu trừ càng lớn.
Khi đã biết ba thông tin trên, việc tính giá trị hiện tại không khó. Theo đó, giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai có thể được tính theo các bước và các công thức sau:
1. Trước tiên, ước tính các dòng tiền, ví dụ cho 5 năm đầu tiền sử dụng một trong số các phương pháp định giá như định giá theo thị trường, phương pháp chia sẻ lợi nhuận, định giá theo chi phí, phương pháp phân tích kinh tế đã được đăng trong các số báo trước.
2. Sau đó, chọn tỷ lệ khấu trừ trên cơ sở mức độ rủi ro liên quan đến sự đầu tư mạo hiểm. Tất cả các rủi ro, bao gồm chi phí cơ hội, trượt giá (lạm phát), và rủi ro mạo hiểm đều phải được tính đến. Đối với các công nghệ mới ở các giai đoạn phát triển đầu tiên, thường áp dụng tỷ lệ khấu trừ 35%, trong khi đối với những đầu tư an toàn hơn thì tỷ lệ khấu trừ sẽ thấp hơn.
3. Tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong 5 năm đầu tiên, sử dụng công thức:
V = Y0 + Y1/(1+D)1 + Y2/(1+D)2 + Y3/(1+D)3 + Y4/(1+D)4 + Y5/(1+D)5
Trong đó:V = giá trị; Y0 = dòng tiền trong năm thứ nhất; Y1 = dòng tiền trong năm thứ hai; Y2 = dòng tiền trong năm thứ ba; Y3 = dòng tiền trong năm thứ tư; Y4 = dòng tiền trong năm thứ năm; D = tỷ lệ khấu trừ được chọn.
4. Ước tính dòng tiền sau năm thứ 5 theo công thức trên sẽ không chính xác, do đó sử dụng công thức dưới đây để ước tính dòng tiền cho các năm còn lại sau năm thứ 5. Ước tính tỷ lệ tăng trưởng G (ví dụ là 10%) cho tất cả các năm sau đó và áp dụng để tính dòng tiền cho năm thứ năm (Y4). Giá trị hiện tại của dòng tiền trong các năm cuối cùng T sẽ được tính bằng công thức sau:
T = [Y4 x (1+G)]/[(D-G)x(1+D)5]
Lưu ý: D và G được biểu hiện ở dạng số thập phân (ví dụ, 35% được viết là 0,35).
5. Giá trị hiện tại (PV) là tổng của hai giá trị trên: PV = V + T.
6. Theo cách khác, nếu dòng tiền được ước tính tăng với một tỷ lệ G không đổi, giá trị hiện tại của dòng tiền sẽ là: PV = Y0 x [(1+G)/(D-G)].
Hết
Phan Thị Ngọc Lan - PGĐ Cty Luật SHTT HAVIP
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
52,547
Bài viết
54,761
Thành viên
85,705
Thành viên mới nhất
trananhtuyet20062002

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN