Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác - Lênin (tự luận)

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
9,748
0
36
1. Đối tượng & chức năng của Triết học? Vấn đề cơ bản của Triết học? Phân biệt phương pháp siêu hình với phương pháp biện chứng?
2. Vì sao nói sự ra đời của triết học Mác là 1 cuộc CM trong lĩnh vực Triết học?
3. Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? Giá trị khoa học & ý nghĩa của định nghĩa ấy?
4. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc & bản chất của ý thức?
5. Phân tích mối QHBC giữa vật chất & ý thức?Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ ấy?
6. Cơ sở lí luận & nội dung của quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể?
7. Cơ sở lí luận & nội dung của quan điểm phát triển?
8. Mối QHBC giữa cái riêng, cái chung & cái đơn nhất? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ ấy?
9. Mối QHBC giữa nguyên nhân & kết quả? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ ấy?
10. Mối QHBC giữa bản chất & hiện tượng? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ ấy?
11. Mối QHBC giữa nội dung & hình thức? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ ấy?
12. Phân tích qui luật về sự thống nhất & đấu tranh giữa của các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu qui luật này?
13. Phân tích qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất & ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu qui luật này?
14. Thực tiễn & vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức? Nội dung quan điểm thực tiễn?
15. Phân tích con đường biện chứng của quá trình nhận thức?

Chú ý tập trung vào những câu như: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Một mẹo nhỏ là trong bài thi nên lấy ví dụ, càng thực tiễn, gắn liền với cuộc sống sẽ có điểm thưởng đấy!
 

Đính kèm