Cài đặt Outlook Office 2003 cho Gmail và Yahoo Mail. Cách tách tài khoản trong Outlook Office 2003

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
13,963
0
36
Tôi làm việc ở văn phòng nên việc sử dụng Outlook nhận thư là rất quan trọng dưới đây là bài viết về Outlook Office 2003. Hy vọng giúp đỡ được những ai làm văn phòng.

I. Cài Outlook Office 2003 cho Yahoo Mail

Bước 1: Đăng nhập Yahoo Mail mục đích là cho phép tải mail vào Outlook. Khi đã đăng nhập được bạn hãy tìm Click vào Tùy chọn nếu là tiếng Việt còn Option nếu là tiếng Anh. Bạn chọn POP việc chọn tải thư thế nào là do bạn đồng thời bạn bấm lưu thay đổi.

Bước 2: Cài đặt vào Outlook

1. Từ menu Tools, chọn "Email Accounts".
2. Đánh dấu chọn vào nút tròn bên cạnh "Add a new email account" và click "Next".
3. Chọn nút tròn bên cạnh "POP3" và click "Next".
4. Nhập các thông tin sau:
User Information
+ Your Name: Nhập tên bạn muốn hiển thị trong mục "From" của các email bạn gửi đi.
+ Email Address: Nhập đầy đủ địa chỉ Yahoo! Mail của bạn (ví dụ: "user@yahoo.com").
Server Information
+ Incoming mail server (POP3): pop.mail.yahoo.com.vn
+ Outgoing mail server (SMTP): smtp.mail.yahoo.com.vn
Login Information
+ User Name: Nhập ID Yahoo! của bạn (địa chỉ email của bạn không gồm "@yahoo.com").
+ Password: Nhập mật khẩu Yahoo! của bạn.
5. Đừng đánh dấu chọn vào ô bên cạnh "Log on using Secure Password Authentication (SPA)".
6. Click vào ô "More Settings" và chọn thẻ "Outgoing Server".
7. Đánh dấu chọn vào ô bên cạnh "My outgoing server (SMTP) requires authentication".
8. Click thẻ “Advanced”.
9. Under “Incoming Server (POP3)”, check the box next to “This server requires an encrypted connection (SSL)". The port number in the “Incoming Server (POP3)" field should automatically change from 110 to 995. If it doesn’t, make sure the port number is set to 995.
10. Under “Outgoing Server (SMTP)”, check the box next to “This server requires an encrypted connection (SSL). Enter port number “465” in the “Outgoing Server (SMTP)” field.
11. Nếu bạn muốn giữ lại một bản sao các email của mình trên máy chủ Yahoo! Mail, click thẻ "Advanced". Đánh dấu chọn vào ô bên cạnh "Leave a copy of messages on the server". Nếu bạn muốn xóa các email của mình khỏi máy chủ Yahoo! Mail sau khi đọc chúng trong Outlook, đừng đánh dấu chọn vào ô này.
12. Click nút "OK".
13. Click nút "Next" trên hướng dẫn cài đặt Email Account Wizard, sau đó click "Finished"."


II. Cài Outlook Office 2003 cho Gmail

Bước 1: Đăng nhập Gmail mục đích cho phép tải mail vào Outlook. Bạn cũng tìm phần tùy chọn và bạn bật POP lên.
Bước 2: Mở Outlook và cài đặt
1. Từ menu Tools, chọn "Email Accounts".
2. Đánh dấu chọn vào nút tròn bên cạnh "Add a new email account" và click "Next".
3. Chọn nút tròn bên cạnh "POP3" và click "Next".
4. Nhập các thông tin sau:
Thông tin cá nhân
Tên: Đánh tên của bạn.
Địa chỉ Email: Nhập địa chỉ Gmail (username@gmail.com)
Thông tin về Server
Incoming mail server (POP3): pop.gmail.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com Thông tin đăng nhập
User Name: Nhập tên Gmail (bao gồm @gmail.com)
Password: Nhập Gmail password
- Click vào More Settings... và click vào Tab Outgoing Server.
- Chọn vào box My outgoing server (SMTP) requires authentication và chọn Use same settings as my incoming mail server.
- Click vào Tab Advanced, và click vào This server requires an encrypted connection (SSL) ở bên dưới dòng Incoming Server (POP3).
- Chọn tiếp vào This server requires an encrypted connection (SSL) ở dưới dòng Outgoing Server (SMTP), và nhập số 465 vào hộp Outgoing server (SMTP).
- Muốn lưu lại mail trên Server các bạn click vào Leave a copy of messages on the server.
- Click OK.
- Chọn Test Account Settings... Sau khi nhận được dòng thông báo: Congratulations! All tests completed successfully, click Close.
- Click Next, và click Finish


Khi bạn đã cài đặt xong 2 hoặc nhiều hơn mail vào Outlook lúc đó bạn đang rất vui nhưng bạn lại mất hứng khi tất cả thư của bạn bị dồn vào một. Vậy điều quan trọng lúc này là tách chúng ra Gmail và Yahoo Mail hoặc khác nữa. Dưới đây là cách:


Chọn Tool -> Chọn Rules and Alerts ... -> Chọn New Rule đoạn hội thoại Rules Wizard hiện lên -> chọn Start creating a rule from template phần Step 1: chọn Move messages from someone to a file phần Step 2: Click vào Specified hiện lên đoạn hội thoại Rules and Alerts bạn chọn New và đặt tên cho nó chọn Ok tiếp tục chọn Next hiện lên Rules Wizard chọn On this machine only và through the specified account dưới phần Step 2 click vào Specified và chọn đường pop nhé sau đó chọn Next chọn Move it to the specified folder chọn Next chọn Run the rule now on messages already in "Inbox" (Inbox này có thể là tên của bạn đặt là gì thì khi chuyển thư nó sẽ chuyển đúng vào đó) chọn Finish là xong một thư.

Thư tiếp theo cũng làm tương tự.

Một việc nữa là chọn đường dẫn cho thư (nếu không thư sẽ tự động lưu vào ổ C điều này không nên có thể bị mất thư bất kỳ lúc nào nếu cài lại máy)

Bạn vào File -> Import and Export ... -> chọn Export to a file next -> chọn Personal folder file (.pst) next -> Rồi chọn đường dẫn cho nó nhé.

Nếu lần sau cài lại máy thì lại vào File -> Import and export .. -> chọn Import from another program or file -> chọn Personal Folder file (.pst) -> chọn đường dẫn mà bạn đã lưu lúc Export.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
25,967
Bài viết
28,455
Thành viên
85,044
Thành viên mới nhất
oila

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN