Theme Sad [by taito]

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
42,795
12
38


CODE:
col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;} #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;} #gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;} #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment {background:transparent;} #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;} #profile_highlight #profile_nav{background:none;} #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/topthe12.jpg) center 0px no-repeat;} #head {background:transparent;height:768px;} html{background:#ffffff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/bodyth12.jpg) top center fixed;} #ft{background:transparent;font-size:0px;} #ft{background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/bot-th10.png) no-repeat center;height:142px;} .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/topmod12.png) no-repeat center bottom;height:90px;} .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/modun13.png) repeat center;} .col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/botmod11.png) no-repeat center top;height:50px;} .col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc div , .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;} #blog_title{display:none;} #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:a22e39;} #profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} #comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} #article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/ngan-d11.png) no-repeat bottom center;border-style:none;} #profile_highlight .backhome { background:transparent url(http://img301.imageshack.us/img301/6984/homehong.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:39px;} #profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;} #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;} #blogsearch {display:none;} #ysm_bottom {display:none;} #ygma{background:transparent;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:a22e39;} .yuimenubaritemlabel {border:none;} .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:a22e39;} .first-of-type li:hover{background:transparent;} .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;} .first-of-type a:hover{color:a22e39;text-decoration:none;} .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:a22e39;} .yuimenubar {padding:0px 30px 0px 240px;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;} .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#FFEF00;} #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;} .ygmasrchquery {display:none;} #ygma{background:transparent;} #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;} #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/entry10.png) no-repeat center bottom;height:250px;} #article_list_module .rc_bd {background:transparent;} .pagination {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;} #article_list_module .rc_ft {background:transparent;} .rte_btn img{} .rte_toolbar {text-align:center;} .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img442.imageshack.us/img442/8...luuhuycopy.gif) no-repeat;} #bd .rte_toolbar{text-align:center;} #bd .rte_toolbar { background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/thank12.png) repeat scroll left center;height:57px;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;} .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;} .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;} #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;} #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://i7.glitter-graphics.org/pub/824/824347abeqxfrnkt.gif) no-repeat bottom right;} a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd{background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/chu-ki11.png) no-repeat center;height:142px!important;} #blogsearch{display:none;} #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;} .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #a22e39;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/94/18/thay-e10.png) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #a22e39;border-width:1px 1px 1px 1px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #a22e39;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #a22e39;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {} .col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;} #blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;} .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full { width:620px;} .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd { width:580px;}

Design by taito
:panda65:
 
Bài tương tự bạn quan tâm

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
54,832
Bài viết
57,055
Thành viên
85,734
Thành viên mới nhất
hangbeo

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN