Quyết định 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014 về suất vốn đầu tư xây dựng

M

Mr LNA

Guest
Quyết định về suất vốn đầu tư xây dựng công trình của Bộ xây dựng. Các bạn tải về để tham khảo. Ngoài quyết định này thì các tỉnh, thành phố sẽ có những quyết định ban hành riêng về suất vốn đầu tư xây dựng của tỉnh mình, trừ những tỉnh không ban hành thì sẽ áp dụng theo quyết định 634/QĐ-BXD
 

Đính kèm

Bên trên