Đề thi và đáp án môn thẩm định giá trị doanh nghiệp năm 2012

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
40,810
11
38
Câu 1 (2 điểm): Anh (chị) hãy trình bày nội dung của phương pháp chiết khấu dòng cổ tức theo mô hình tăng trưởng không ổn định.

Câu 2 (3 điểm)
Tính giá trị thực tế vốn nhà nước của Công ty A vào thời điểm 31/12/2011 để cổ phần hóa theo phương pháp tài sản theo quy định của Nhà nước với các số liệu sau:
a) Tài sản của công ty vào thời điểm 31/12/2011
Đơn vị tính: triệu đồng.
Tài sảnSố tiền
Tài sản ngắn hạn27.749
- Tiền6.225
- Hàng tồn kho13.962
- Các khoản phải thu6.510
- Tài sản ngăn hạn khác1.052
Tài sản dài hạn44.420
- Nhà xưởng23.070
- Máy thiết bị15.050
- Phương tiện vận tải6.300
Tổng tài sản72.169
Nợ phải trả: 23.360 triệu đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.105 triệu đồng
b) Lợi nhuận sau thuế và vốn nhà nước 3 năm 2009-2011:
Đơn vị tính; Triệu đồng
Chỉ tiêu / Năm200920102011
- Lợi nhuận sau thuế7.8508.2099.270
- Vốn nhà nước (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi)39.08042.75647.704

c) Kết quả thẩm định giá một số tài sản theo giá thị trường như sau:
- Hàng tồn kho: 13.501 triệu đồng
- Nhà xưởng, văn phòng: 28.920 triệu đồng
- Máy móc thiết bị: 17.075 triệu đồng
- Phương tiện vận tải: 6.720 triệu đồng
d) Một số thông tin khác:
- Nợ không có khả năng thu hồi: 98 triệu đồng.
- Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm: 10%/năm.
Câu 3 (5 điểm).
Tính giá trị thực tế vốn nhà nước của Công ty A vào thời điểm 31/12/2011 theo phương pháp dòng tiền chiết khấu theo quy định của Nhà nước với số liệu của Công ty A như sau:

Đơn vị tính; Triệu đồng
Chỉ tiêu / Năm20072008200920102011
- Lợi nhuận sau thuế15.73118.31522.75224.24927.514
- Vốn nhà nước (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi)90.64798.845109.512120.557132.524
- Dự kiến việc phân phối lợi nhuận sau thuế trong các năm tương lai: 50% chia cổ tức, 30% tăng vốn, 20% trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi.
- Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm : 10%/năm.
- Phụ phí rủi ro: 10%.
 

Đính kèm

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
52,812
Bài viết
55,026
Thành viên
85,715
Thành viên mới nhất
baongoc9902

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN