Code bôi đen nội dung trong" HTML, PhP, Code " Vbb4.x.x

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
29,124
7
38
01. Vào headinclude: [Thêm vào trên hết]
Mã:
<script type="text/javascript"> function selectCode(a) {  var e = a.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('PRE')[0];  if (window.getSelection)  {    var s = window.getSelection();    if (s.setBaseAndExtent)    {     s.setBaseAndExtent(e, 0, e, e.innerText.length - 1);    }    else    {     var r = document.createRange();     r.selectNodeContents(e);     s.removeAllRanges();     s.addRange(r);    }  }  else if (document.getSelection)  {    var s = document.getSelection();    var r = document.createRange();    r.selectNodeContents(e);    s.removeAllRanges();    s.addRange(r);  }  else if (document.selection)  {    var r = document.body.createTextRange();    r.moveToElementText(e);    r.select();  } } </script>
02. Tìm temp BB Code Layout Templates:
bbcode_code thay bằng
Mã:
 <div style="margin:20px; margin-top:5px">

  <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">{vb:rawphrase code}:<a href="#" onclick="selectCode(this); return false;"> ( Bôi đen tất cả nội dung )</a> </div>

  <pre class="alt2" dir="ltr" style="

    margin: 0px;

    padding: $stylevar[cellpadding]px;

    border: 1px inset;

    width: $stylevar[codeblockwidth];

    height: {$blockheight}px;

    text-align: left;

    overflow: auto">{vb:raw code}</pre>

</div>
bbcode_html thay bằng
Mã:
<div style="margin:20px; margin-top:5px">

  <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">{vb:rawphrase html_code}:<a href="#" onclick="selectCode(this); return false;"> ( Bôi đen tất cả nội dung )</a>  </div>

  <pre class="alt2" dir="ltr" style="

    margin: 0px;

    padding: $stylevar[cellpadding]px;

    border: 1px inset;

    width: $stylevar[codeblockwidth];

    height: {$blockheight}px;

    text-align: left;

    overflow: auto">{vb:raw code}</pre>

</div>
bbcode_php thay bằng
Mã:
<div style="margin:20px; margin-top:5px">

  <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">{vb:rawphrase php_code}:<a href="#" onclick="selectCode(this); return false;"> ( Bôi đen tất cả nội dung )</a>  </div>

  <pre class="alt2" dir="ltr" style="

    margin: 0px;

    padding: $stylevar[cellpadding]px;

    border: 1px inset;

    width: $stylevar[codeblockwidth];

    height: {$blockheight}px;

    text-align: left;

    overflow: auto">{vb:raw code}</pre>

</div>
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
41,474
Bài viết
43,682
Thành viên
85,480
Thành viên mới nhất
Thanhkudo

VỀ CHÚNG TÔI

 • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
 • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN