Báo cáo "Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu"

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
49,064
12
38
Báo cáo "Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu"
Người báo cáo: Trương Công Thanh Nghị
•Làm thế nào để tham gia NCKH?
–Ý tưởng
•Bạn quan tâm gì?
•Bạn thấy vấn đề gì?
•Bạn được hỗ trợ gì?
•Nguồn: môn học, cuộc sống, hội thảo, báo chí, …
–Kiến thức
•Tổng quát về phương pháp nghiên cứu: ai muốn đi học?
•Lĩnh vực nghiên cứu
–Đam mê và kiên nhẫn
–May mắn
•Quy trình thực hiện đề tài NCKH
•Đề cương nghiên cứu là gì?
–The main purpose of a research proposal is to show that the problem you propose to investigate is significant enough to warrant the investigation, the method you plan to use is suitable and feasible, and the results are likely to prove fruitful and will make an original contribution. In short, what you are answering is 'will it work?' (University of Queensland)
–Đề cương nghiên cứu không phải là tóm tắt
–Đề cương nghiên cứu không phải là mục lục
•Tại sao phải viết đề cương nghiên cứu
–Định hướng:
•Nếu bạn viết được 1 đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, bạn đã đi được 1/3 chặng đường của quá trình thực hiện đề tài
–Chấp thuận
•Kinh phí
•Vào thư viện?

•Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
1. Giới thiệu
•Tại sao cần nghiên cứu?
•Nghiên cứu cho ai?
•Đem lại lợi ích gì?
2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
•Mục tiêu tổng quát
•Câu hỏi nghiên cứu: mô tả, khám phá, đánh giá, giải thích, dự báo
Kinh nghiệm
•Những đề tài thành công thường là những đề tài biết tự giới hạn
3. Khảo sát lý thuyết
•Mục tiêu: xây dựng khung phân tích, thu hẹp mục tiêu nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập và xử lý số liệu
•Những khái niệm chính
•Những lý thuyết liên quan
•Những nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành (đối với các nghiên cứu thực nghiệm)
Kinh nghiệm
•3.1. Các khái niệm và lý thuyết chính
•3.2. Tìm hiểu những phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu để giải quyết câu hỏi nghiên cứu
•3.3. Tìm hiểu sự thay đổi của kết quả nghiên cứu dưới các điều kiện khác nhau
4. Giả thuyết nghiên cứu
5. Khung phân tích
•Tóm tắt các biến/mô hình chính trong nghiên cứu
•Là kết quả của bước 2 và bước 3
6. Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu
7. Cấu trúc dự kiến của nghiên cứu
8. Lịch trình dự kiến:
•Kinh phí
•Thời gian, hậu cần
(9. Giới thiệu người nghiên cứu)
10. Tài liệu tham khảo
(11. Phụ lục)
Download file báo cáo
 

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
61,132
Bài viết
63,351
Thành viên
85,998
Thành viên mới nhất
sonnguyen

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN