Điều chỉnh tỷ giá USD qua các năm

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
29,109
7
38
1/ Căn cứ quy đổi USD sang VND:
Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc” quy định:
Đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng bảo hiểm xã hội và ghi sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:
a) Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
b) Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội được ghi trong sổ bảo hiểm xã hội là tiền lương, tiền công bằng đồng Việt Nam được tính theo quy định tại điểm a khoản này.
2/ Tỷ giá quy đổi các năm :
a. Năm 2007
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2007: 16.101 đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2007: 16.132 đồng/USD
b. Năm 2008
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2008: 16.112 đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2008: 16.517 đồng/USD
c. Năm 2009
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2009: 16.975 đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2009: 16.954 đồng/USD
d. Năm 2010
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2010: 17.941 đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2010: 18.544 đồng/USD
e. Năm 2011
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2011: 18.932 đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2011: 20.618 đồng/USD
f. Năm 2012
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2012: …..đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2012: ……. đồng/USD
f. Năm 2013
- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2013: 20.828 đồng/USD
- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2013: 21.036 đồng/USD
 

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
29,109
7
38
Cập nhập tỷ giá USD:
Tỷ giá USD năm 2014: 21.200
Tỷ giá USD năm 2015: 21.500
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
41,459
Bài viết
43,667
Thành viên
85,480
Thành viên mới nhất
Thanhkudo

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN