Altium Designer v10.747.23074 with Toolkits

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
38,886
11
38
Altium Designer v10.747.23074 with Toolkits

Altium Designer v10.747.23074 with Toolkits | 6.27 GB

Altium Designer is an EDA software package for printed circuit board, FPGA and embedded software design, and associated library and release management automation. It is developed and marketed by Altium Limited of Australia.
Schematic capture module provides electronics circuit editing functionality, including:
Component library management
Schematic document editing (component placement, connectivity editing and design rules definition)
Integration with several component distributors allows search for components and access to manufacturer's data

SPICE mixed-signal circuit simulation
Pre-layout signal integrity analysis
Netlist export.
Reporting and BoM facilities.
Multi-channel, hierarchical schematics and design re-use

Printed circuit board design module of Altium designer allows:
Component footprint library management
Component placement
Manual trace routing, with support for differential pairs, multi-trace routing, pin-swapping and gate-swapping
Automatic trace routing
Automated multi-channel layout and routing
Interactive 3D editing of the board and MCAD export to STEP
Signal integrity analysis
Manufacturing files generation with support for Gerber and ODB++ formats

FPGA development tools integrated into Altium designer provide the following capabilities:

FPGA, PCB and Signal Integrity design synchronization
VHDL simulation and debugging
FPGA soft processor software development tools (compiler, debugger, profiler) for several embedded processors


I will check, If link dead, I will reupload at here

Code:
http://tinypaste.com/0b6dae51

Download Filesonic
Code:
http://www.filesonic.com/file/3537532475/AD.10.747.23074.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/3537532955/AD.10.747.23074.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/3537535505/AD.10.747.23074.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/3537536555/AD.10.747.23074.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/3537535655/AD.10.747.23074.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/3537536645/AD.10.747.23074.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/3537658505/AD.10.747.23074.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/3537648555/AD.10.747.23074.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/3538025055/AD.10.747.23074.part09.rar
http://www.filesonic.com/file/3538024535/AD.10.747.23074.part10.rar
http://www.filesonic.com/file/3538025105/AD.10.747.23074.part11.rar
http://www.filesonic.com/file/3538024605/AD.10.747.23074.part12.rar
http://www.filesonic.com/file/3538513425/AD.10.747.23074.part13.rar
http://www.filesonic.com/file/3538515095/AD.10.747.23074.part14.rar
http://www.filesonic.com/file/3538513855/AD.10.747.23074.part15.rar
http://www.filesonic.com/file/3538517475/AD.10.747.23074.part16.rar(Sưu tầm và chia sẻ bởi Sinhvienthamdinh.Com)
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
51,002
Bài viết
53,215
Thành viên
85,683
Thành viên mới nhất
congngheso247

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN