ho so tham dinh gia khoan no

  1. Mr LNA

    Danh mục hồ sơ cần thiết để thẩm định giá khoản nợ

    Thẩm định giá khoản nợ hiện nay chưa có quy định đầy đủ về phương pháp thực hiện, cục quản lý giá có xin ý kiến các doanh nghiệp thẩm định giá để xây dựng Tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ; tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa ban hành. Do đó việc thẩm định giá khoản nợ chủ yếu dựa trên đặc điểm tài...

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN