Recent Content by Thuyyy

  1. T

    Thảo luận về xác định đơn giá đất cho một số trường hợp tiêu biểu

    Hi Anh, - Trường hợp 1: trên thửa đất có 2 loại đất cần thẩm định giá, mình đã tìm kiếm thông tin về giá của 1 trong 2 loại đất (qua điều tra thực tế hay do các nguồn đáng tin cậy khác) thì mình cần căn cứ thêm vào bảng giá đất ở địa phương để tính. loại đất A Loại đất B Giá theo bảng giá...

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN