Members Following Mr LNA

 1. ..::[GREEN]::..

  New member 30
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 2. anhpp

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 3. bemup_3T

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 4. BIPHONG

  New member
  • Bài viết
   1
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 5. Bi_ve

  New member 30
  • Bài viết
   8
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 6. bjha_3002

  New member 29
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 7. BuniePham

  New member
  • Bài viết
   1
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 8. cao

  New member 36
  • Bài viết
   1
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 9. CaTaNha

  New member 36
  • Bài viết
   2
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 10. Chenlinyee

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 11. contrai

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 12. dark.online

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 13. dte1054040029

  New member 29
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 14. eokeyy

  New member 30
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 15. girlzbunny

  New member 29
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 16. h0ajthanh

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 17. haiyenstar

  New member 28
  • Bài viết
   2
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 18. hangqvbn

  New member
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 19. HienDuong

  New member 35
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0
 20. hoalyxanh4688

  New member 33
  • Bài viết
   0
  • Điểm tương tác
   0
  • Điểm
   0

VỀ CHÚNG TÔI

 • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
 • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN