Dành cho người chưa yêu, đang yêu và đã yêu

Mr.Click

New member
11 Tháng sáu 2011
993
0
0
32
sites.google.com
Dành cho người chưa yêu, đang yêu và đã yêu

Speaking of Love...
Once upon a time there was an island where all the feelings lived: Happiness, Sadness, Knowledge, and all the others, including Love.
One day it was announced to all of the feelings that the island was going to sink to the bottom of the ocean. So all the feelings prepared their boats to leave.
Love was the only one that stayed. She wanted to preserve the island paradise until the last possible moment.
When the island was almost totally under Love decided it was time to leave. She began looking for someone to ask for help. Just then Richness was passing by in a grand boat. Love asked, "Richness, Can I come with you on your boat?"
Richness answered, "I'm sorry, but there is a lot of silver and gold on my boat and there would be no room for you anywhere."
Then Love decided to ask Vanity, who was passing in a beautiful vessel. Love cried out, "Vanity, help me please." "I can't help you," Vanity said, "You are all wet and will damage my beautiful boat."
Next, Love saw Sadness passing by. Love said, "Sadness, please let me go with you." Sadness answered, "Love, I'm sorry, but, I just need to be alone now."
Then, Love saw Happiness. Love cried out, "Happiness, please take me with you." But Happiness was so overjoyed that he didn't hear Love calling to him.
Love began to cry. Then, she heard a voice say, "Come Love, I will take you with me." It was an elder. Love felt so blessed and overjoyed that she forgot to ask the elder his name. When they arrived on land, the elder went on his way. Love realized how much she owed the elder.
Love then found Knowledge and asked, "Who was it that helped me?"
"It was Time," Knowledge answered.
"But why did Time help me when no one else would?" Love asked.
Knowledge smiled and with deep wisdom and sincerity, answered, "Because only Time is capable of understanding how great Love is."

 

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
54,910
Bài viết
57,133
Thành viên
85,738
Thành viên mới nhất
vietnamyamaguchi

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN