10 phím tắt hữu ích cho Excel

Trong bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office, các phím tắt được sử dụng phổ biến, giúp người dùng thực hiện nhanh một thao tác nào đó. Sự phong phú trong hệ thống phím tắt đôi khi cũng gây khó khăn cho người dùng.
Nếu muốn biết toàn bộ hệ thống này, bạn cần tìm trong tính năng "Help" của các chương trình tương ứng hoặc tham khảo thông tin từ Internet thông qua các công cụ tìm kiếm. Dưới đây là 10 phím tắt thông dụng và hữu ích cho Microsoft Excel, hi vọng sẽ giúp bạn tháo tác tốt hơn với ứng dụng này.