Việt Nam (VN) nên áp dụng một hệ thống mới về định giá đất và bồi thường, xây dựng một hệ thống quy hoạch sử dụng đất thống nhất và một hệ thống thông tin quản lý đất. Các khuyến nghị này được đưa ra trong báo cáo về “Chính sách sử dụng đất” của Viện Chiến lược phát triển VN và Viện Phát triển Hàn Quốc tại Hội thảo đối thoại chính sách cấp cao chia sẻ những kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc do Bộ KH - ĐT tổ chức ngày 4 - 5.3 tại Hà Nội.

Theo GS Suh Soon-tak (Đại học Seoul - Hàn Quốc), một trong các tác giả của báo cáo, từ 1.7.2004 đến nay VN đã thu hồi hơn 750.000 ha đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Trong đó 80% đất thu hồi là đất nông nghiệp. Nghiên cứu cho thấy việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân vẫn tồn tại nhiều vấn đề như bồi thường để giải phóng mặt bằng chậm, giá bồi thường quá chênh lệch giá thị trường.

Trong nhiều trường hợp tiền bồi thường không đủ để nhận chuyển nhượng lại đất ở tương đương hoặc nhà mới tại khu vực tái định cư. Tại nhiều địa phương giá đất do Chính phủ công bố mới đạt 30 - 60% giá thị trường.

Trong khi đó, VN cũng không có cơ chế phù hợp để theo dõi, cập nhật giá đất trên thị trường. Bảng giá đất được ban hành hằng năm dẫn đến việc người dân có tâm lý đợi khi giá đất tăng lên một chút và không nhận tiền bồi thường do vậy gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.