Bài tập xác xuất thống kê có lời giải + đề thi có đáp án lời giảiGồm:
1. Bài tập xác xuất thống kê có lời giải.
2. Bộ đề thi xác xuất thống kê có lời giải.Giáo trình xác xuất thống kê: