Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tạo cơ hội cho sinh viên năm cuối thuộc các khối ngành kinh tế được thực tập và trải nghiệm thực tiễn trong môi trường làm việc tại Sacombank.

Các vị trí tuyển dụng gồm: Chuyên viên khách hàng cá nhân - Chuyên viên khách hàng tại phòng giao dịch; Chuyên viên tư vấn; Giao dịch viên; Chuyên viên kế toán; Chuyên viên quản lý nợ; Chuyên viên thanh toán quốc tế; Giao dịch viên tín dụng; Kiểm soát viên tín dụng.
Những sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kinh tế phù hợp với các vị trí tuyển dụng trên, có điểm trung bình chung tối thiểu 6,5 điểm sẽ được tham gia "Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2012", theo các bước sau đây:
Bước 1: Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ sinh viên thực tập theo tiêu chuẩn quy ước như sau: Là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kinh tế; chiều cao tối thiểu 1m65 đối với nam và 1m55 đối với nữ; có điểm trung bình chung tối thiểu 6,5.
Bước 2: Sinh viên tiến hành thi tuyển qua ba vòng: sơ loại hồ sơ, test online và phỏng vấn (Hội đồng phỏng vấn). Trường hợp sinh viên thực tập đạt sẽ chuyển sang bước 3, còn không đạt vẫn được tiếp nhận thực tập tại ngân hàng nếu như có nhu cầu và sau thực tập được đánh giá lại, nếu đạt sẽ chuyển về lại bước 3, tiếp tục không đạt sẽ tiến hành lưu hồ sơ.
Bước 3: Sinh viên thực tập chính thức tham gia chương trình "Thực tập viên tiềm năng Sacombank" và sẽ được hiểu là thực tập viên tiềm năng. Trong chương trình này, sinh viên sẽ vẫn tham gia công việc tối thiểu ba buổi một tuần tại ngân hàng như các sinh viên thực tập bình thường khác, nhưng thực tập viên tiềm năng sẽ được giao những nhiệm vụ, công việc như là một nhân viên đang học việc.
Bên cạnh đó thực tập viên tiềm năng sẽ có những quyền lợi khác như sau: Hưởng thu nhập 2.000.000 đồng trong hai tháng thực tập tại ngân hàng; được tham gia những chương trình bồi dưỡng dành cho thực tập viên tiềm năng do Trung tâm Đào tạo phụ trách (không trùng với lịch làm việc tại ngân hàng); sinh viên được ký "Cam kết" gắn bó với ngân hàng.
Bước 4: Sau thời gian thực tập viên tiềm năng thực tập, đơn vị sử dụng lao động trực tiếp sẽ cùng với phòng nhân sự, Trung tâm Đào tạo tổ chức đánh giá lại. Nếu đạt chuyển sang bước 5, không đạt lưu hồ sơ và cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình "Thực tập viên tiềm năng Sacombank".
Bước 5: Thực tập viên tiềm năng sẽ được ký hợp đồng thử việc tối đa không quá ba tháng, và tiếp tục tham gia công việc tại đơn vị đang trực thuộc.
Bước 6: Đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đánh giá, gởi kết quả cho phòng nhân sự. Nếu sinh viên đạt yêu cầu sẽ được tuyển dụng chính thức, còn nếu sinh viên không đạt, ngân hàng sẽ lưu hồ sơ và cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình "Thực tập viên tiềm năng Sacombank".
Bước 7: Hàng năm, ngân hàng tổ chức họp mặt thực tập viên tiềm năng vào dịp kỷ niệm thành lập ngân hàng (21/12).
Đây là cơ hội để ngân hàng kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có đầy đủ tố chất, có tác phong phù hợp với văn hóa Sacombank trở thành những nhân viên sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng trong tương lai.
Chi tiết công việc và yêu cầu xem tại website http://www.sacombank.com.vn/mục "Thực tập viên tiềm năng".
(Nguồn: Sacombank)