Chương trình “BÀI VIẾT CỘNG TÁC” được FIRST-VIEC-LAM tổ chức nhằm mục đích tạo môi trường cho các bạn trẻ viết những chia sẻ, trải nghiệm của bản thân trong giai đoạn thực tập và mới đi làm. Đây cũng là cơ hội để các bạn thể hiện sự hiểu biết và bày tỏ sự quan tâm của mình đến những góc độ trong công tác việc làm dành cho sinh viên thực tập và mới tốt nghiệp.
Đối tượng tham dự:
- Sinh viên trên toàn quốc.
- Các cá nhân yêu thích viết lách, quan tâm đến các vấn đề nhân lực trẻ và nghề nghiệp.
Thời gian nhận bài cộng tác: Từ 31/10 – 31/12 năm 2011.
Nội dung bài viết: Chủ đề “Sinh viên và việc làm đầu tiên”
- Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như những kinh nghiệm của bạn trong quá trình tìm việc, tìm thực tập, phỏng vấn, đi làm…
- Viết về những vấn đề đang được xã hội quan tâm: Hướng nghiệp, việc làm, tiền lương, đãi ngộ, tình trạng thất nghiệp, nhảy việc đang phổ biến trong tầng lớp lao động trẻ….
Để biết toàn bộ thông tin về chương trình, vui lòng click vào đây: THƯ NGỎ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “BÀI VIẾT CỘNG TÁC” 2/2011 – BLOG.FIRST-VIEC-LAM.COM