Đời Lạ - Trần Trung Đức
Đóng góp: Đức Tiến

Tìm quanh một mảnh giấy
Mới hôm qua còn đây bài hát chưa viết lời.
Tìm quanh ngọn cỏ non
Vừa mới sáng còn tươi. Giờ đã khô.

Đời lạ trong ánh mắt một ai
Nhìn vào đó ngỡ thấy ngày mai
Cảm giác yêu xa rời đôi tay.
Đời lạ trong ước muốn được bay
Và buồn khi ta không còn say.
Đời khác khi những ước mơ của tôi bé dần.

Nhìn quanh căn phòng trống.
Nhớ ước mơ ngày xưa … được lớn nhanh.
Rồi ngân nga bài hát đủ lớn để mong bé lại …
Thầm hỏi ước mơ đó của ai ?
Thật giống mơ ước của tôi bây giờ

Đời lạ khi giọt nước mắt rơi vào trong tiếng cười
Nỗi nhớ kia lại tan biến rồi
Lại tan biến rồi …