Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng Kiên Long cần tuyển dụng NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TSBĐ.
- Yều cầu: Giới tính Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá/ Kinh tế/ Tài chính Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Số lượng:
+ Bình Dương: 3 nhân sự.
+ Đồng Tháp: 2 nhân sự.
- Vui lòng liên hệ:
+ Anh Tiến: 0919 08 67 89, Email: tienlq@kienlongbank.com
+ Chị Ngân: 0983 777 900, Email: ngandtm@kienlongbank.com