Công ty Cổ phần Bất động sản Quang Anh thông báo tuyển dụng nhân sự gấp
Vị trí:
Thẩm định viên về giá
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng:
01 người
Yêu cầu:
Có thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp
Lương + Chế độ đãi ngộ:
Thỏa thuận
Liên hệ: Mr. Hải - 0943.913.940 - haidv.qar@gmail.com