Quý vị rất dễ dàng để có thể sử dụng Hosting từ bizviet., jsc

Bước 1: Quý vị hãy xem bảng thông số và giá hosting tại đây hoặc gọi ngay cho chúng tôi theo số Đt: 04 – 35380768. Fax: 04 – 35380786 để được tư vấn

Bước 2: Lựa chọn gói hosting phù hợp với nhu cầu của Quý vị.

Bước 3: Cung cấp thông tin của Quý vị để chúng tôi thực hiện hợp đồng. Quý vị có thể cung cấp thông tin qua điện thoại hoặc email: info@azlaz.com hoặc Nick yahoo: hien_r2000

Bước 4: Chúng tôi sẽ khởi tạo hosting cho Quý vị đồng thời ký hợp đồng và chuyển cho Quý vị. Bàn giao thông số Hosting và hướng dẫn Quý vị sử dụng Hosting. Chúng tôi sẽ thu phí và xuất trả hóa đơn GTGT cho Quý vị.

Bước 5. Hợp đồng có hiệu lực và Hosting của Quý vị được duy trì, chúng tôi sẽ support Quý vị trong suốt quá trình sử dụng Hosting. Hợp đồng sẽ được duy trì nếu Quý vị thấy hài lòng với dịch vụ của chún tôi.

Lưu ý: