TP - Sáu tháng đầu năm 2013, Bộ TN&MT đã tiếp nhận, xử lý 5.624 lượt đơn thư, trong đó 95% thuộc lĩnh vực đất đai, tin từ họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ.
Cụ thể, các sở nhận được 3.885 lượt đơn (1.237 thuộc thẩm quyền), đã giải quyết 984 đơn, đạt gần 79,6%. Bộ TN&MT tiếp nhận, xử lý 1.739 lượt đơn, trong đó 2 đơn thư do Thủ tướng Chính phủ giao và 17 đơn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ.
Theo ông Mai Thanh Dung, Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường (Bộ TN & MT), Tập đoàn Đức Long Gia Lai, chủ đầu tư dự án thủy điện Đồng Nai 6&6A, vừa gửi lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để thẩm định.
Bộ TN&MT đã gửi bản báo cáo này cho các thành viên của hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. Dự kiến, tháng sau, hội đồng thẩm định sẽ họp, sau đó có văn bản báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Tienphong.vn