Kết quả tìm kiếm

 1. B

  Tài liệu quản lý doanh nghiệp

  Ðề: Tài liệu quản lý doanh nghiệp thank hay lam
 2. B

  Bài giảng và bài tập có đáp án phần quản trị khoản phải thu

  Ðề: Bài giảng và bài tập có đáp án phần quản trị khoản phải thu thank hihih
 3. B

  Quản Trị Tài Chính Ngắn Hạn

  Ðề: Quản Trị Tài Chính Ngắn Hạn thank hay qua

VỀ CHÚNG TÔI

 • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
 • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN