Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Tài liệu] Cuốn ebook kế toán tài chính

    Cuốn ebook kế toán tài chính này viết cũng khá chi tiết, sau mỗi chương đều có tóm tắt và bài tập ứng dụng. Nội dung gồm 4 chương: Chương 1: Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại Chương 2: Kế toán CPSX và tính giá thành sp trong DN xây lắp Chương 3: Kế toán CPSX và tính giá...

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN