PDA

View Full Version : Thư viện mã nguồn 1. [BB Codes] BB Code Thông dụng cho vBulletin 4
 2. [Template] Giảm độ dài webpage với bài viết dài trong postbit & postbit_legacy
 3. [Add-on] G.1404 : Graphic Editor Online for vBulletin 4 v3.00
 4. [Add-ons] G.1404 : Mudim - Vietnamese Input Method for vBulletin 4 v2.2
 5. [Template] Phong cách mới cho New Thread, Quick Reply Full, Quick Edit Full
 6. [Joomla template]Bộ sưu tập template tuyển chọn từ templatemonster.com
 7. Hướng dẫn đóng khung thông tin chi tiết cho VBB 4.x
 8. BB Code Hider Lite (vB4)
 9. Show Poll In Forum Sideblock (vB4)
 10. [USML] Navbar Networks (1.6.0)
 11. Point Market System 3.1x (vB4)
 12. More Share Options for VB4 (Facebook, Twitter, Goolge +1, Digg, and more) by BOP5
 13. Friendly URL vBulletin 4.0 - Fix Việt Hóa URL cho VB 4.1.3. Fix URL Tiếng Việt cho VB