PDA

View Full Version : Quản Trị Học 1. Giáo trình powerpoint môn quản trị học
 2. Đề cương ôn tập quản trị học của thầy Nguyễn Thái Phúc
 3. Một số câu hỏi ôn tập môn quản trị kèm đáp án
 4. Đề cương ôn thi môn quản trị học của Nguyễn Thị Liên Diệp
 5. Tài liệu ôn tập môn Quản trị học
 6. tình huống của bài QTH
 7. Đề thi học kỳ môn quản trị học.
 8. Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học
 9. Đề thi trắc nghiệm quản trị học theo từng chương + đáp án
 10. Giáo trình quản trị học đại cương
 11. Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
 12. Một vài so sánh giữa người lãnh đạo và nhà quản lý
 13. Phân biệt quản trị với quản lí?
 14. Tổng quan về lý thuyết quản lý và thuyết quản lý theo khoa học của TAYLOR
 15. Thuyết quản lý của FAYOL
 16. Trường phái quan hệ con người và thuyết quản lý của M.P.FOLLET
 17. Thuyết hành vi trong quản lý của H.A.SIMON
 18. Trường phái quản lý hiện đại và thuyết Z
 19. Tổng quan về lý thuyết quản lý và thuyết quản lý theo khoa học của TAYLOR
 20. Hoạch định
 21. Giáo trình quản trị học DHKTDN
 22. Lý thuyết quản trị doanh nghiệp
 23. Lập kế hoạch sản xuất
 24. Binh Pháp Tôn Tử
 25. Tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả?
 26. Mọi người vào giúp mình vào làm câu quản trị học đại cương này với
 27. bài thuyết trình về hoach định
 28. Đề cương ôn thi môn Quản trị học
 29. Một số đề thi trắc nghiệm môn quản trị học
 30. Môn Quản Trị Học
 31. Quan tri hoc
 32. [Hỏi đáp] giúp mình trả lời mấy câu hỏi này vơi!!!!!