PDA

View Full Version : Truyện tranh 1. Dấu ấn rồng thiêng
 2. [Osamu Tezuka] Dororo Chap 9 ( Thanh kiếm bị thao túng)
 3. [Osamu Tezuka] Dororo Chap 10
 4. [Osamu Tezuka] Dororo Chap11
 5. Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện Chap 91
 6. [TESOGroup]BUDDHA-Truyền thuyết Đức Phật-Chap 11: Phán quyết
 7. [TESOGroup]BUDDHA-Truyền thuyết Đức Phật-Chap 12: Vách tử thần
 8. Naruto Chapter 351 Full Color - Cuộc Nói Chuyện Giữa Những Người Đàn Ông
 9. Naruto Chapter 352 Full Color - Mục Đích!
 10. [Osamu Tezuka] Dororo Chap 12 (BANMON )
 11. [Osamu Tezuka] Dororo Chap 13 ( BANMON cont...)
 12. Naruto Chapter 538 Tiếng Việt - Chất Vấn!
 13. Naruto Chapter 539 Tiếng Việt - Đêm Đẫm Máu!
 14. [MF] Chuyện Tào Tháo - Lý Mộc Nhân (25 tập - full)
 15. [MF] Lucky luke trọn bộ
 16. [MF] Subasa
 17. Truyện tranh màu Lộc Đỉnh Kí