PDA

View Full Version : Nguyên Lý Kế Toán 1. bài tập nguyên lý kế toán có lời giải + bài giảng
 2. Giáo trình nguyên lý kế toán
 3. Trắc nghiệm nguyên lý kế toán
 4. [Tài Liệu] - Đề thi Nguyên Lý Kế Toán Hk1+hk2 năm học 2008-2009
 5. Bài Tập+ Lời giải nguyên Lý Kế Toán(rất hay)
 6. Bài tập Nguyên lý kế toán - TS Trần Văn Thảo
 7. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (tài khoản 133)
 8. Mua hàng (tài khoản 611)
 9. Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (tài khoản 621)
 10. Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622)
 11. Chi phí sản xuất chung (tài khoản 627)
 12. Giá thành sản xuất (tài khoản 631)
 13. Chi phí sử dụng máy thi công (tài khoản 623)
 14. Xác định kết quả kinh doanh (tài khoản 911)
 15. Chi phí khác (tài khoản 811)
 16. Cấm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (tài khoản 144)
 17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tài khoản 431)
 18. [Tài liệu] Nguyên lý kế toán _ All in one
 19. [Tài liệu] trắc nghiệm và bài tập nguyên lý kế toán - TS Trần Văn Thảo
 20. [Giáo trình] Nguyên Lý Kế Toán (file word)
 21. [Thảo luận] Box ôn thi cuối kỳ môn Nguyên Lý Kế Toán
 22. Bài giảng + Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
 23. Bài tập Nguyên lý kế toán có lời giải (tham khảo)
 24. [Ebooks] Bài Tập về Nguyên Lý Kế Toán
 25. Nguyên Lý Kế Toán (Tóm Tắt Lý Thuyết, Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải)
 26. Tài khoản và sổ kế toán
 27. Cách sử dụng 711 và 811
 28. Bảng Tài Khoản & phương pháp nhớ BTK
 29. [Tiếng Anh] khuyến mại đầu năm chử ký số và kê khai thuế qua mạng