Trích từ tài liệu:
Bài 3: Ma trận nghịch đảo.

Công thức tính ma trận nghịch đảo

Nếu định thức của ma trận A là khả nghịch thì ma trận nghịch đảo của A được tính bằng công thức:

Ví dụ


Trong ví dụ trên, ta có
=
Các bước tìm ma trận nghịch đảo  • Bước 1: Tính định thức của ma trận A
    Nếu det(A)=0 thì A không có ma trận nghịch đảo A− 1Nếu det(A)≠0 thì A có ma trận nghịch đảo A− 1, chuyển sang bước 2

  • Bước 2: Lập ma trận chuyển vị A' của A.

  • Bước 3: Lập ma trận liên hợp của A được định nghĩa như sau
    A* = (A'ij)nmvới A' = (A'ij) là phần bù đại số của phần tử ở hàng i, cột j trong ma trận A'.

  • Bước 4: Tính ma trận


Ví dụ


Cho . Tính A− 1, nếu có.

Đáp án


Ma trận liên hợp: .
Ma trận nghịch đảo:
Dưới đây là bộ slide bài giảng đại số tuyến tính được trình bày bởi Phan Đức Tuấn, giảng viên trường đại học Đà NẵngLink download nằm ngay dưới đây
File Size: 1.03 MB
Định dạng PPT
Click here to Download