Lập Kế Hoạch Tài Chính DN bằng Excel
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Tuổi
  27
  Bài viết
  9,735
  Đã cảm ơn
  65
  Được cảm ơn 1,233 lần trong 522 bài viết

  Lập Kế Hoạch Tài Chính DN bằng Excel

  FINANCIAL PLANNINGHoạch Định Tài Chính
  I. Corporate Financial Planning
  I. Hoạch định tài chính doanh nghiệp
  1.1 Actual
  1.1 Dữ kiện thực tế
  Problem. Construct actual (historical) financial statements for Cutting Edge B2B Inc. in preparation for forecasting their financial statements.
  Vấn đề: Cấu trúc dữ kiện thực tế (quá khứ) báo cáo tài chính cho công ty Cutting Edge B2B để chuẩn bị cho công tác dự báo Báo Cáo Tài Chính
  Solution Strategy. Enter actual values in the yellow input sections. Enter appropriate additions and substractions to complete the Income Statement and Balance sheet. Then calculate the Key Assumptions over the actual years.
  Giải pháp: Nhập giá trị thực tế trong phần input màu vàng. Nhập công thức công và trừ thích hợp để hoàn tất bản báo cáo tài chính và cân đối kế toán. Sau đó tính toán giả định cho các năm thực tiễn
  FIGURE 14.1 Actual Assumptions & Income Statement for Cutting Edge B2B Inc

  How To Build Your Own Spreadsheet Model.
  Cách thiết lập mô hình bảng tính:
  1. Set-up Row and Column Titles. Enter column titles, such as 1997, 1998, etc. in row 2 and “Actual” vs. “Forecast” in row 3. Then, place the cursor in cell B4 and click on Window |Freeze Panes. This freezes the top three rows as column titles at the top and freezes Column A as a row title at the left. This step is essential to navigation in a large spreadsheet model.
  2. Enter Actual Values. Enter three years of actual interest rates into the range C7:E8. Enter three years of actual Income Statement values for Cutting Edge B2B Inc into the yellow input sections of the range C13:E22 (see Figure 14.1). Enter the shares outstanding into the range C24:E24. Enter dividends into the range C28:E28. Enter four years of actual Balance Sheet values into the yellow input sections of the range B34:E55 (see Figure 14.2). Enter the observed market price / share into the range B62:E62.
  3. The Income Statement and Earnings Per Share. Some Income Statement items are based on the Key Assumptions section, others are forecasted as a percentage of sales, and others are simple additions or subtractions.
  · Gross Margin = Sales - Cost of Good Sold. Enter =C13-C14 in cell C15 and copy it across.
  · Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) = Gross Margin - SG&A Expense. - Depreciation. Enter =C15-C17-C18 in cell C19 and copy it across.
  · Net Income = EBIT- Interest Expense - Taxes. Enter =C19-C21-C22 in cell C23 and copy it across.
  · Earnings Per Share = Net Income / Shares Outstanding. Enter =C23/C24 in cell C25 and copy it across.
  · Change in Equity = Net Income - Dividends. Enter =C23-C28 in cell C29 and copy it across.

  Hướng dẫn:
  Việc tính toán thì khá đơn giản nhưng quan trọng là bạn thiết lập được mô hình tài chính và dự báo nên các bạn xem kỹ cấu trúc của bản kế hoạch tài chính mẫu này nhé. Hướng dẫn cụ thể như sau:
  - Thiết lập tên dòng và cột theo như hình trên (nên theo đúng ô, cột và dòng), như vậy các bạn dễ theo dõi và làm theo hướng dẫn.
  - Nhập số lieu thực tế 1997 – 2000 vào các ô có màu vàng như:
  - Int rate on short-term debt (lãi suất nợ ngắn hạn), Int rate on long-term debt(lãi suất nợ dài hạn),
  - Sales (Doanh thu), COGs (Giá vốn hàng bán)
  - Selling, Gen & Adm Expenses (chi phí bán hàng và hành chính), depreciation (khấu hao)
  - Và các mục khác có ô màu vàng nhé (xem hình)

  Bảng Báo Cáo Thu Nhập
  - Lãi gộp= Doanh thu – Giá vốn hàng bán (C15 ==C13-C14) sau đó copy công thức qua
  - lơi nhuận trước thuế và lãi (EBIT) = Lãi gộp – các chi phí và khấu hao (C19=C15-C17-C18, copy qua
  - lơi nhuận thuần=Ebit – Lãi suất – thuế (C23=C19-C21-C22)
  - thu nhập trên mỗi cổ phiếu=Thu nhập thuần/số cổ phiếu (C25=C23/C24)
  FIGURE 14.2 Actual Balance Sheet for Cutting Edge B2B Inc.

  4. The Balance Sheet and the Plug Item. A Balance Sheet, by definition, must balance. Therefore, one line on the forecasted balance sheet must be a slack or plug item. There is some discretion in what you choose to be the plug item. In this case, the plug item is Long-term Debt. It is the residual item after everything else is forecast. Specifically, the Balance Sheet works as follows:
  · Total Current Assets = Sum of the Current Asset Items. Enter =SUM(B34:B36) in cell
  · B37 and copy it across.
  · Net PPE = Property, Plant and Equipment – Accumulated Depreciation. Enter =B39-B40 in cell B41 and copy it across.
  · Total Assets = Total Current Assets + Net PPE. Enter =B37+B41 in cell B43 and copy it across.
  · Total Liabilities and Shareholders Equity is set equal to Total Assets. Enter =B43 in cell B59 and copy it across.
  · Retained Earnings on the First Date is set directly. Enter $91.81 in cell B56. Retained Earnings on date t = (Retained Earnings on date t-1) + (Change in Equity from the Income Statement). Enter =B56+C29 in cell C56 and copy it across.
  · Total Shareholders’ Equity = Paid-in Capital + Retained Earnings. Enter =B55+B56 in cell B57 and copy it across.
  · Total Liabilities = Total Liabilities and Shareholders Equity - Total Shareholders’ Equity. Enter =B59-B57 in cell B52 and copy it across.
  · Total Current Liabilities = Accounts Payable + Short-term Debt. Enter =B47+B48 in cell B49 and copy it across.
  · Long-term Debt = Total Liabilities – Total Current Liabilities. Enter =B52-B49 in cell
  · B51 and copy it across.

  Hướng dẫn: Theo lý thuyết thì Bảng Cân Đối Kế Toán phải cân đối. Cho nên 1 dòng trên Bảng Cân Đối Kế Toán Dự Báo sẽ để trống để them vào sau, bạn có quyền chọn mục để trống. Trong Trường hợp ở đây là mục “NỢ DÀI HẠN”.
  - Tổng vốn lưu động: B37==SUM(B34:B36)
  - Giá Trị thuần tài sản cố định: B41=B39-B40
  - Tổng Tài Sản: B43 =B37+B41
  - Tổng vốn chủ sở hữu và nợ= tổng tài sản (B59=B43)

  5. Other Comparisons. Debt / (Debt + Equity) = (Short-term Debt + Long-term Debt) / (Short term Debt + Long-term Debt + Total Shareholders’ Equity). Enter =(B48+B51)/ (B48+B51+B57) in cell B61 and copy it across. The formula for the firm’s External Funds Needed = (Increase in Total Assets) – (Increase in Retained Earnings) – (Increase in Accounts Payable). Enter =(C43- B43)-(C56-B56)-(C47-B47) in cell C63 and copy it across.

  Nợ/(Nợ + Vốn)=(Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn)/( Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Tổng vốn chủ sở hữu): B61 = (B48+B51)/ (B48+B51+B57)
  Vốn tài trợ bên ngoài=(tăng trong tổng tài sản – tăng lợi nhuận giữ lại – tăng khoảng phải trả. Công thức: C63=(C43- B43)-(C56-B56)-(C47-B47)

  6. Key Assumptions. It is helpful to analyze key growth rates and ratios for past few years in order to forecast those same items into the future.
  · Sales Growth Rate(date t) = (Sales(date t) – Sales(date t-1)) / Sales(date t-1). Enter =(D13-C13)/C13 in cell D5 and copy it across.
  · Tax Rate = Taxes / (Before-Tax Income) = Taxes / (EBIT – Interest Expense). Enter =C22/(C19-C21) in cell C6 and copy it across.
  · Dividend Payout Rate = Dividends / Net Income. Enter =C28/C23 in cell C9 and copy it across.
  · Price / Earnings = (Market Price Per Share) / (Earnings Per Share). Enter =C62/C25 in
  · cell C10 and copy it across. Now you are ready to Forecast the Financial Statements.

  Những giả định chính.
  - Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (thời gian t)= Doanh thu (t) – Doanh thu (t-1)/Doanh thu (t-1). D5 = (D13-C13)/C13.
  - Thuế suất=thuế/Thu nhập trước thuế=Thuế/(EBIT-lãi). C6 =C22/(C19-C21)
  - Tì lệ chi trả cổ tức=Cổ tức/Thu nhập thuần. C9=C28/C23
  - Giá/Thu nhập=Giá 1 cổ phiếu/Thu nhập 1 cổ phiếu. C10=C62/C25

  GIỜ ĐÂY BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THỰC HIỆN DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  <b>File đính kèm được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho thành viên diễn đàn</b> File đính kèm được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho thành viên diễn đàn
  Chào Mr LNA,
  Hãy cho tôi một lời cảm ơn nếu bài viết của tôi có ý nghĩa.
  Hãy cho tôi nhận xét nếu bài viết chưa hay.
  Và hãy tham gia viết bài để tôi có thể nói lời cảm ơn tới bạn.

  "Chung tay xây dựng cộng đồng sinh viên Thẩm Định Giá"

 2. Những người đã gửi lời cảm ơn Mr LNA cho bài viết này:

  dungtn (14-02-2014)

 3. #2
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Tuổi
  28
  Bài viết
  1
  Đã cảm ơn
  2
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

  Re: Lập Kế Hoạch Tài Chính DN bằng Excel

  cam on nhieu nha ban
  Khách viếng thăm hãy cùng 123456789a xây dựng sinhvienthamdinh.com nhé

 

 

Bạn có thể tìm kiếm trên Google bài viết này thông qua các từ khóa bên dưới:

Chưa có từ khoá nào được thống kê!