Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học là một ngành toán học ra đời khoảng thế kỷ XVII. Đối tượng nghiên cứu của Xác suất - Thống kê là các hiện tượng ngẫu nhiên, các quy luật ngẫu nhiên mà chúng ta thường gặp trong thực tế. Khác với một số môn toán học trừu tượng, lý thuyết Xác suất - Thống kê được xây dựng dựa trên các công cụ toán học hiện đại như Giải tích hàm, Lý thuyết độ đo, ... nhưng lại gắn liền với các bài toán thực tế cuộc sống, trong tự nhiên và xã hội.

Ngày nay, lý thuyết Xác suất - Thống kê toán học đã được đưa vào giảng dạy ở hầu hết các ngành đào tạo trong các trường Đại học và Cao đẳng trên thế giới và trong nước. Nó đang là một trong những ngành khoa học phát triển cả về lý thuyết cũng như ứng dụng. Nó được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục và các ngành kinh tế, kỹ thuật, y học, v.v...

Bài giảng điện tử học phần Xác suất - Thống kê này được biên soạn trên mạng thông tin của Trường ĐHSP Đồng Tháp cho sinh viên ngành Sinh học hệ Đại học sư phạm tự học với thời lượng 60 tiết (4 đơn vị học trình) theo chương trình học phần Xác suất - Thống kê của Trường. Chính vì vậy, chúng tôi không đi sâu vào việc chứng minh những lý thuyết toán học phức tạp mà trình bày các kiến thức cơ bản như là công cụ và tập trung cho việc đưa ra các ví dụ minh họa cho việc ứng dụng.

* Chương 1: Một số kiến thức cơ sở
* Chương 2: Khái niệm về Xác suất
* Chương 3: Đại lượng ngẫu nhiên
* Chương 4: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm
* Chương 5: Đại cương về Thống kê

Download