(HNM) - Ngày 11-8, Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2012-2017). Trong nhiệm kỳ vừa qua, mục tiêu của VVA là xây dựng hội thành "mái nhà chung" của ngành thẩm định giá (TĐG) Việt Nam, đồng thời đưa VVA trở thành cầu nối gắn kết hội với các DN thẩm định giá và cơ quản lý nhà nước mà cụ thể là Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Qua đó, VVA sẽ tích cực đóng góp, tham gia xây dựng văn bản pháp luật, cơ chế chính sách để phát triển dịch vụ thẩm định giá ở nước ta. Từ mục tiêu này, VVA đã tích cực tham gia với cơ quan quản lý nhà nước, nghiên cứu, xây dựng chính sách, văn bản pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động dịch vụ tư vấn TĐG. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch VVA, cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động dịch vụ tư vấn TĐG, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý giá xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng hoạt động các DN hoạt động trong lĩnh vực này nhằm cung cấp những báo cáo TĐG chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.Hương Ly