Nhập môn Lý thuyết xác suất :

+Phần 1 : http://www.mediafire.com/?w4txezwnuyi

+Phần 2 : http://www.mediafire.com/?c2j3omjmg5k

+Phần 3 : http://www.mediafire.com/?mnmazew2ow3

+Phần 4 : http://www.mediafire.com/?xq3mmxz1rvr
Giáo trình xác suất thống kê :
pass giải nén:
http://kilobook.com