hiện tại mình đã thành công với việc dùng một chiếc điên thoại cũ và môt chiec phone hỏng để tao ra một chiếc khóa chong trộm xe máy.
nguyên tắc hoat động của nó là dùng nguồn từ mô tơ rung của điện thoại cấp cho nguồn mô tơ của phone va quay bánh răng khóa điện xe may lai.
khi phat hien xe mất thi chi cần dung điện thoại gọi vào số đả lap sẵn tronhg xe the là xe dang chạy đứng một chổ, đố thăng trộm nao lần ra
voi xạc pin thì chỉ cần dùng cài báo thức o dt thì 1 ngay tự xạc một lần một ngày thôi