Mình có bài tập muốn nhờ các bạn giải giúp ! Mình thắc mắc không biết tính sao ở phần vốn chủ và Lãi vay . Đề bài như sau :
________
Công ty ITC chuyên sản xuất thiết bị nghe nhìn dùng cho hành khách trên máy bay, mỗi bộ thiết bị được bán với giá 3 triệu. Lượng SP tiêu thụ năm nay dự kiến 50.000 bộ. Tổng BP và định phí trong điều kiện hiện hành lần lượt là 120 tỷ và 18 tỷ. Công ty hiện có số dư nợ là 48 tỷ và có 250.000 CPT đang lưu hành, không có CPUD. Tỷ lệ chia cổ tứclà 60%, thuế suất thuế thu nhập là 35%.
Công ty đang xem xét đầu tư vào hệ thống dây chuyền mới với vốn đầu tư là 75 tỷ. Sản lương sẽ không tăng nhưng biến phí đơn vị sản phẩm giảm 20%, đồng thời tổng định phí lên đên 20 tỷ. Để có lượng vốn này công ty có thể có được bằng 2 cách : 1 là vay với lãi suất 12%, hoặc tăng vốn tự có bằng cách bán 250.000 CPT, với giá 300.000 mỗi cổ phiếu.
Tính lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu và doanh lợi vốn tự có trong :
- Điều kiện sản xuất hiện hành
- Điều kiện sản xuất mới với hình thức cho vay và hình thức tăng vốn tự có.
__________
Những điều mình thắc mắc như sau :
+ Lãi vay để tính EPS: ở điều kiện sản xuất mới có tính cả lãi của nợ cũ là 48 tỷ vào hay không ? (Một số bài thầy mình giải không thấy tính phần lãi nợ vay này vào, nhưng mình đọc trong sách thì thấy có trừ cả phần lãi của nợ cũ )
+ Vốn chủ ở trường hợp điều kiện sản xuất mới là bao nhiêu ? Hình thức vay là 75tr và hình thức tăng vốn tự có là 150tr ( hay 0tr và 75tr, cái này mình không thấy hợp lý lắm )