NẾU CHẲNG MAY CÓ BÁC NÀO POST RỒI THÌ CHO EM XL NHÉ
các bạn vào : Tài khoản >> Thiết lập tài khoản >>> Thông báo
Phía bên phải là những gì Facebook sẽ gửi mail về cho bạn,nếu muốn cái gì thì đánh dấu vào đó còn khong thì bỏ đi,đừng đánh dấu vào đó.Đơn giản chỉ có thế.Chúc vui vẻ!anda73:anda73:anda73: