Tình hình là mình sắp thi môn hợp đồng dân sự về giao dịch bất động sản nên muốn xin các bạn bài tập tình huống (có đáp án lun càng tốt^^) về môn học này. Ai có share cho mình với! Cảm ơn nhìu nhìu