Bài 1:
Cô Loan lên kế hoạch 10 năm nữa sẽ nghĩ hưu. Hiện tại cô có 15 tỷ đồng gửi tiết kiệm và 45 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu. Ngoài ra cô còn dự định bỏ thêm vào tài khoản tiết kiệm 3 tỷ đồng nữa vào cuối mỗi năm của 5 năm đầu tiên. Sau đó bỏ 1.5 tỷ đồng vào cuối năm trong 5 năm tiếp theo và đến thời gian nghĩ hưu. Giả sử ngân hàng trả lãi ghép cho tài khoản tiết kiệm 12%/năm và cô Loan kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu 15%/năm ghép lãi hàng năm.
  1. Số tiền cô Loan có được khi nghĩ hưu là bao nhiêu?
  2. Nếu lãi suất gửi tiết kiệm thay đổi 5 năm, 5 năm đầu tiên là 15%, 5 năm sau là 12%. Suất sinh lời khi đầu tư vào cổ phiếu là 18%. Tính số tiền cô có được khi nghĩ hưu?
Bài 2:
Công ty cổ phần Đông Á tổng nợ phải trả là 2 tỷ với lãi suất 1%/năm và có 400,000 cổ phần đang lưu hành trên thị trường với giá là 20,000 đồng/cổ phiếu ưu đãi. Hàng năm công ty không có lợi nhuận giữ lại. Thuế suất thu nhập của công ty là 25%. Công ty đang tìm kiếm 6 tỷ đồng để tài trợ cho dự án mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty đang xem xét các phương án sau:
PA1: Vay nợ với lãi suất 12%/năm.
PA2: Phát hành cổ phiếu thường 20,000 đồng/cố phiếu (chi phí không đáng kể).
  1. Nếu công ty tạo ra EBIT 2 tỷ đồng chi các phương án nói trên. DPS cho hiện tại PA1, PA2?
  2. Với EBIT là bao nhiêu thì DPS của PA1= DPS PA2?