BĐS mục tiêu cần thẩm định có diện tích đất 1.000m2,hình dáng vuông vức và chưa có giấy tờ hợp pháp. BĐS này nằm trong khu dân cư hiện hữu không có tranh chấp, phù hợp với quy hoặc sử dụng ổn định từ ngày 10/10/95. có công trình xây dựng trên đất là 400m2, công trình này được đưa vào sử dụng đầu tư năm 1999. Tuổi thọ công trình được xác định là khoảng 60 năm.

qua thu thập thông tin, tìm được một bất động sản so sánh là một mảnh đất trống, diện tích đất 800m2, hình dáng vuông vức, chưa có giấy tờ pháp ly1, sử dụng ổn định ngày 04/02/1992, vừa giao dịch thành công với giá bán 12 tỷ đồng. bất động sản này nằm gấn ngã tư hơn, và điều đó làm cho BĐS có giá bán cao hơn BĐS cần thẩm định 10%.

Biết thêm các thông tin như sau:

- tỷ lệ dc phép xây dựng tối đa BĐS cần thẩm định 80%.
- tỷ lệ dc phép xây dựng tối đa BĐS so sanh là 90%.
- đơn giá đất nhà nước trong khu vực đó là 4tr/m2
- đơn giá xây dựng nhà mới có kết cấu tương tự công trình cân thẩm định là 5tr/m2
- nghĩa vụ hợp thức hóa quyền sử dụng đất: tính tren toan bộ dien tich đát
- thời gian thẩm định : 05/01/2009