Trong số 570 doanh nghiệp có báo cáo tài chính, có 141 doanh nghiệp đạt doanh thu thuần trên 1.000 tỷ đồng.

Quy luật Pareto 20/80 phát biểu rằng "20% nỗ lực sẽ tạo ra 80% kết quả cuối cùng", hay "20% khách hàng mang lại 80% lợi nhuận", điều đó cũng đang tỏ ra đúng trên TTCK.
Hơn 570 doanh nghiệp trên cả 2 sàn đã có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011.Thống kê sơ bộ dựa trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết năm 2011 cho thấy tổng doanh thu (thuần) của hơn 570 doanh nghiệp đạt hơn 638 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2010.
Trong số 570 doanh nghiệp có báo cáo tài chính, có 141 doanh nghiệp đạt doanh thu thuần trên 1.000 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 chỉ có 133 trong số 570 doanh nghiệp đạt mức doanh thu này. Riêng nhóm doanh thu nghìn tỷ đã chiếm đến hơn 80% doanh thu thuần toàn thị trường và có mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Như vậy, doanh thu thuần của nhóm ‘cá lớn’ tăng mạnh hơn mức tăng của toàn thị trường. Thị phần của họ, nhờ thế, cũng dần phình to ra. Số lượng doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ chỉ chiếm chưa đầy 25% tổng số doanh nghiệp nhưng lại mang tới hơn 81% doanh thu toàn thị trường.
Ngành dầu khí, dịch vụ dầu khí, lọc hóa dầu, kinh doanh dầu khí có nhiều đại diện nhất tham gia vào câu lạc bộ nghìn tỷ đồng doanh thu : PVS, PET, PVX, PVD, PLC, PGS, COM, CMV, PVT, PVG, PGD, PGC, PIT, ASP, PXI, PJC, PXS. Trong số đó, PVS có mức doanh thu vượt tỷ USD như PVS.

CN2010 CN2011
FPT
20,017 25,440
PVS 16,839 24,299
VNM 16,081 22,071
PNJ 13,752 17,967
HPG 14,267 17,835
VCG 15,062 15,334
POM 11,203 12,009
HSG 7,828 11,242
PET 9,854 10,323
MPC-mẹ 6,645 9,611
PVX 7,357 9,485
PVD 7,553 9,287
DPM 6,619 9,227
SMC 6,858 8,941
HVG 4,432 7,792
15 doanh nghiệp có doanh thu thuần lớn nhất. FPT lấy số liệu doanh thu thuần bán cho bên thứ 3, loại trừ doanh thu nội bộ

Nhóm thủy sản cũng có sự phân hóa rõ nét. Đối ngược với sự tăng trưởng mạnh về doanh thu thuần của MPC, HVG, VHC, AGF, FMC, AVF, ANV, ACL... là sự đi ngang hoặc sụt giảm của CMX, ABT, ATA, CAD, BAS trong đó có CAD đã rơi từ 1.232 tỷ đồng doanh thu thuần còn 1/4.

Nhờ chiếm lĩnh được thị phần lớn từ lâu, VNM và DPM được hưởng lợi từ vị trí số 1 của ngành. 2 doanh nghiệp này đều có mức tăng trưởng doanh thu thuần trên 35% so với cùng kỳ. Trong khi VNM tăng mạnh doanh thu thuần trong 4 năm gần đây thì doanh nghiệp cùng ngành là HNM lại không có tăng trưởng đều đặn.

Biểu đồ so sánh tăng trưởng doanh thu thuần của VNM và doanh nghiệp cùng ngành đang niêm yết HNM.

Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp năm ngoái thuộc nhóm nghìn tỷ thì năm nay bị ra khỏi nhóm như DLG, SD5, IFS, TMT, DIG, SCR, NTL, ITA, CAD, HQC, AGC, SJS, PDR. Hầu hết các doanh nghiệp này kinh doanh bất động sản và chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm và thanh khoản thấp của mảng hoạt động này.
Bên cạnh những doanh nghiệp rơi khỏi nhóm nghìn tỷ, nhiều doanh nghiệp lại có mức tăng trưởng khá năm nay và vươn lên ghi tên vào nhóm như MCG tăng trưởng doanh thu thuần 102%, đạt 1.570 tỷ đồng; SDT tăng 60%, đạt doanh thu thuần 1.553 tỷ đồng; HUT tăng 77%, đạt 1486 tỷ đồng; IJC tăng 177%, đạt 1321 tỷ đồng; UIC, LIG, TNG, HDG, HU1, PJC, IDI, TNA, TRA, PXS, TLG, MP, DNY, VNA, BBC cũng đạt trên nghìn tỷ đồng doanh thu thuần trong khi cùng kỳ chưa đạt được mức này.
T.Hương


Theo TTVN